ALFA LAVAL

- nalewaczki bag in box

Firma Alfa Laval o szwedzkim rodowodzie znana jest przede wszystkim z produkcji wielu urządzeń dla wymiany ciepła i separacji (wirówki, dekantery).

Wraz z przejęciem w 2012 włoskiej firmy Astepo z Parmy Alfa Laval rozpoczęła wytwarzanie kompletnych linii produkcyjnych dla zastosowań w przetwórstwie warzyw i owoców. Są to głównie kompletne linie do rozlewu aseptycznego (sterylizatory, zbiorniki aseptyczne, nalewaczki aseptyczne) w worki – bag in boxy oraz bag in drumy.

Linie aseptyczne znajdują też zastowania w innych przemysłach jak np. w mleczarstwie.

Odnośnik do strony ALFA LAVAL

Nalewaczki bag in box

Alfa Laval jest producentem m. in. nalewaczek aseptycznych do napełniania worków, w tym bag in box oraz bag in drum. Wraz z nalewaczką dostawa może obejmować również inne urządzenia towarzyszące takie jak np. sterylizator, zbiorniki aseptyczne, homogenizator itp. Pojemności worków w beczkach to 200-1000 litrów, worki w kartonach (bag in box) to 3-25 litrów. Linie mogą być w pełni zautomatyzowane. Pełna automatyzacja w przypadku bag in drum polega na automatycznej paletyzacji beczek, w przypadku bag in box na automatycznym kartonowaniu, a następnie na automatycznej paletyzacji zapakowanych kartonów.

Użytkownikami linii aseptycznych Alfa Laval w Polsce zostają firmy oczekujące:
– najwyższej jakości technicznej i procesowej urządzeń,
– niezawodności aseptycznej,
– sprawdzonej pozycji producenta na rynku,
– łatwo dostępnego serwisu i szybkiej dostawy części zamiennych.

Nalewaczka ALFA LAVAL bag in box – ABF.

BMA

- maszyny do produkcji cukru, wirówki

Niemiecka firma BMA od początków cukrownictwa, czyli od końca dziewiętnastego wieku jest producentem różnorodnych maszyn i aparatów dla tego przemysłu. Najbardziej znane z maszyn BMA są wirówki, suszarko-schładzarki, warniki ciągłe i kompletne stacje dyfuzji.

BMA produkuje też wiele akcesoriów i komponentów takich jak pompy krajanki lub cukrzycy oraz wykonuje szeroki zakres usług dla cukrownictwa począwszy od usług serwisowych dla dostarczonych urządzeń poprzez kompletne usługi przemieszczania stacji dyfuzji z cukrowni do cukrowni a skończywszy na projektowaniu nowych cukrowni lub ich części.

Odnośnik do strony BMA

Wirówki do cukru

BMA jest producentem wirówek do cukru, periodycznych i ciągłych. Wirówki periodyczne są dostarczane wraz z nowatorskim produktem Sekwencjonowanie Smart, który kilkukrotnie obniża piki energetyczne w cukrowni oraz z pakietem raportowania o stanie bębna (badanie metodą prądów wirowych bez konieczności wyjmowania bębna z wirówki). Aktualnie BMA wdraża program ścisłej współpracy z użytkownikami, który docelowo umożliwi wyposażanie wirówek w indywidualne cechy przydatne konkretnym użytkownikom.

Użytkownikami wirówek BMA zostają firmy, które oczekują wysokich parametrów technologicznych pracy wirówki przy zminimalizowanym zużyciu energii elektrycznej i zoptymalizowanym połączeniu wirówki z pozostałymi urządzeniami w cukrowni poprzez odpowiednio zaprojektowany system sterowania.

DIZIOINOXA

aseptyczne magazyny - zbiorniki ze stali nierdzewnej, pomieszczenia syropowe, systemy aseptycznego magazynowania, przesyłu i mieszania

Firma DizioInoxa powstała w 2015 roku w wyniku fuzji dwóch firm: Di Zio Costruzioni Meccanica oraz Inoxa.
Firma projektuje, wytwarza i uruchamia kompletne linie produkcyjne, których podstawową jednostką są zbiorniki ze stali nierdzewnej.
W zależności od wielkości dostarczanych zbiorników, ich ilości, wielkości całego projektu i zastosowań kompletne linie produkcyjne mogą być wytwarzane w zakładzie DizioInoxa (środkowe Włochy na wybrzeżu Adriatyku) bądź też na miejscu instalacji w dowolnym miejscu na świecie.

Odnośnik do strony DIZIOINOXA

Aseptyczne zbiorniki magazynowe

DizioInoxa produkuje kompletne systemy aseptycznych zbiorników magazynowych. W zależności od wielkości zbiorników i potrzeb zbiorniki mogą być sterylizowane parowo lub chemicznie. Dysponując wyjątkową technologią na rynku europejskim DizioInoxa może zagwarantować aseptykę zbiorników do 12.000 m3 objętości. Stopień automatyzacji pracy takich systemów aseptycznych zbiorników magazynowych zależy tylko od potrzeb użytkownika, bo od strony technicznej DizioInoxa jest w stanie wykonać najwyższy możliwy stopień automatyzacji.

Aseptyczne zbiorniki magazynowe mogą mieć zastosowanie w takich przemysłach jak: produkcja soków owocowych i warzywnych oraz przecierów, likierów, win, alkoholi, piwa, czekolady, napojów mlecznych, płynnych jaj i wielu innych. W uzupełnieniu do aseptycznych zbiorników magazynowych DizioInoxa jest w stanie dostarczyć praktycznie całe wyposażenie zakładów związane z procesem aseptycznym takie jak: kompletne kuchnie do produkcji produktów o zadanych recepturach, wymienniki ciepła do ogrzewania, chłodzenia lub odgazowania, zbiorniki izolowane, z mieszadłami, systemy CIP i SIP itp.

Użytkownikami aseptycznych zbiorników magazynowych DizioInoxa w Polsce mogą zostać firmy, które:
– muszą dysponować systemami zbiorników aseptycznych zarówno w procesie produkcji jak i w magazynowaniu,
– zainteresowane są wysokim stopniem automatyzacji procesów i magazynowania,
– oczekują stuprocentowej pewności aseptycznej dla swoich procesów i magazynowania,
– chcą związać się z dostawcą o bogatych referencjach w Europie.

Instalacji do aseptycznego magazynowania soków i koncentratów.

Zbiorniki ze stali nierdzewnej

DizioInoxa produkuje kompletne systemy zbiorników ze stali nierdzewnej dla różnych zastosowań przemysłowych takich jak np.: produkcja soków owocowych i warzywnych oraz przecierów, likierów, win, alkoholi, piwa, czekolady, napojów mlecznych, płynnych jaj, olei jadalnych, produktów chemicznych, kosmetyków, produktów rafineryjnych, kompostów i wielu innych. magazynowych. Wielkość zbiorników do 12.000 m3 objętości. Stopień automatyzacji pracy zbiorników zależy tylko od potrzeb użytkownika, bo od strony technicznej DizioInoxa jest w stanie wykonać najwyższy możliwy stopień automatyzacji.

Poza kompletnymi systemami zbiorników ze stali nierdzewnej DizioInoxa jest w stanie dostarczyć praktycznie całe wyposażenie zakładów związane z procesem prowadzonym w urządzeniach wykonanych ze stali nierdzewnej: kompletne systemy mieszania do produkcji produktów o zadanych recepturach, wymienniki ciepła do ogrzewania, chłodzenia lub odgazowania, zbiorniki izolowane, z mieszadłami itp.

Użytkownikami zbiorników ze stali nierdzewnej DizioInoxa w Polsce mogą zostać firmy, które:
– muszą dysponować systemami zbiorników ze stali nierdzewnej o najwyższej jakości wykonania,
– zainteresowane są wysokim stopniem automatyzacji procesów produkcyjnych,
– oczekują niezawodności w prowadzeniu swoich procesów produkcyjnych,
– chcą związać się z dostawcą o bogatych referencjach w Europie.

Instalacji do aseptycznego magazynowania soków i koncentratów.

FERRUM

- zamykarki puszek

Szwajcarska firma Ferrum składa się z dwóch działów: produkcji zamykarek i produkcji wirówek (do tego działu należy również polska firma Spomasz Wronki).

Know how produkcji zamykarek został zgromadzony w ciągu ponad 90 lat istnienia firmy. Do dziś firma kontroluje cały proces produkcji zamykarek i ich podzespołów poprzez wytwarzanie we własnej odlewni elementów żeliwnych i staliwnych oraz produkcję we własnej narzędziowni wszystkich narzędzi zamykających.

Bardzo duży udział środków własnych w finansowaniu bieżącej działalności daje firmie znaczące poczucie niezależności i gwarantuje dynamiczny rozwój w przyszłości.

Odnośnik do strony FERRUM

Zamykarki puszek

Ferrum produkuje zamykarki puszek zarówno napojowych jak i dla produktów spożywczych. Zamykarki dostarczane są albo jako samodzielne maszyny, albo wraz z pakietem inżynieryjnym synchronizującym zamykarkę z istniejącą linią produkcyjną, w szczególności z nalewaczką lub dozownicą.

Użytkownikami zamykarek Ferrum w Polsce zostają firmy które oczekują:
– co najmniej średnich lub bardzo wysokich prędkości zamykania puszek,
– najwyższej możliwej jakości zamknięcia puszek,
– najniższych możliwych jednostkowych kosztów eksploatacji.

Zamykarki puszek do napojów – prezentacja firmy.

HEUFT

- systemy inspekcji butelek, puszek, słoików

Niemiecka firma Heuft powstała w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku.

Od początku firma zajmowała się produkcją systemów inspekcyjnych mających zastosowania w wielu punktach linii rozlewających i pakujących.

W kolejnych latach firma Heuft rozpoczęła również produkcję etykieciarek dla praktycznie wszystkich możliwych zastosowań oraz systemów diagnostyki (diagnostyka pracy monobloków (myjki, nalewaczki, zamykarki), diagnostyka mikro-przestojów) do integracji poszczególnych modułów i dających obraz oraz wsparcie produkcyjne całej linii.

Odnośnik do strony HEUFT

Systemy inspekcji butelek, puszek, słoików

- systemy inspekcji butelek, puszek, słoików

Heuft jest producentem systemów inspekcji butelek, puszek, słoików oraz innych opakowań, mających zastosowania w wielu punktach linii rozlewających i pakujących, przykładowe zastosowania:
– inspekcja pustych opakowań
Inspekcja i sortowanie skrzynek
Inspekcja i sortowanie butelek i słoików
Wykrywanie obecności płynów żrących po myciu
– wykrywanie butelek i słoików rozsadzonych w trakcie rozlewania
– inspekcja pełnych opakowań
Inspekcja poziomu napełnienia i obecności zamknięcia
Wykrywanie ciał obcych
Wykrywanie nieszczelności
Inspekcja etykiety i kodu kreskowego oraz innych znaków
Pełna, całościowa inspekcja końcowego opakowania
– inspekcja opakowań zbiorczych – kartonów, tacek, skrzynek
– systemy wsparcia dla utrzymania ruchu
Diagnostyka pracy monobloków (myjki, nalewaczki, zamykarki)
Diagnostyka mikro-przestojów
Integracja poszczególnych modułów dająca obraz i wsparcie produkcyjne całej linii

Użytkownikami systemów inspekcji butelek, puszek i słoików Heuft zostają w Polsce firmy oczekujące:
– zminimalizowania liczby przestojów linii produkcyjnych wynikających z wadliwych opakowań,
– zminimalizowania liczby opakowań końcowych nie spełniających wymagań jakościowych, które zostały zwolnione do sprzedaży,
– pełnej diagnostyki linii produkcyjnych.

Inspektor butelek, puszek i pojemników eXaminer XA.

Naważarki wielogłowicowe

Multipond produkuje naważarki wielogłowicowe, których główne zalety to:
– unikalne tensometry własnej produkcji,
– unikalny system ciągłej autokalibracjii,
– system SR5 kubełków pamięciowych,
– unikalny system odrzutu przeważek,
– unikalny system radzenia sobie z drganiami,
– duże prędkości nawet do 400 naważeń na minutę,
– unikalne rozwiązania Timing Hopperów – pozwalające przy dużych prędkościach i różnych produktach zachować kompaktowość spadającej porcji co pozwala maszynie pakującej uzyskać większe prędkości.

Użytkownikami naważarek Multipond w Polsce są firmy, które:
– pakują produkty o znacznej wartości np. bakalie, słodycze, dodatki do produktów, ryby i owoce morza, produkty mięsne,
– pakują produkty trudne np. produkty lepkie czy pozostawiające trudne do usunięcia osady albo wolno opadające jak np. przyprawy,
– pakują mixy produktów,
– pakują małe porcje np. kilkugramowe,
– potrzebują dużych prędkości naważania.

Naważarki wielogłowicowe. Precyzyjne naważanie mixów orzechów.

Naważarki wielogłowicowe. Naważanie produktów męsnych.

Naważarki wielogłowicowe. Naważanie i konfekcjonowanie cukierkówi żelków.

HOSOKAWA SOLIDS

- transporty pneumatyczne

Niemiecka firma Solids założona w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku jest producentem systemów do obsługi materiałów sypkich. W 2021 roku połączyła się z Japońską firmą Hosokawa tworząc Hosokawa Solids Systems.

Głównymi składnikami systemów produkowanych przez Hosokawa Solids są pneumatyczne transporty materiałów, rozładunki i załadunki w cysterny czy big bagi, dozowniki naważające itp.

Ponieważ praktycznie każdy system do obsługi materiałów sypkich jest wyjątkowy wymaga więc indywidualnego podejścia. Dlatego też Hosokawa Solids zatrudnia ponad 60 inżynierów zajmujących się projektowaniem systemów dla konkretnych odbiorców.

Odnośnik do strony HOSOKAWA SOLIDS

Transporty pneumatyczne

Hosokawa Solids produkuje transporty pneumatyczne i kompletne systemy obsługi materiałów sypkich. Jest wiele różnych rodzajów transportu pneumatycznego (podciśnieniowy, nadciśnieniowy, partiami, z dodatkowym doprowadzeniem powietrza i wiele innych). Dobór rodzaju dla danego transportu zależy od właściwości produktu, który ma być przesyłany.

Użytkownikami transportów pneumatycznych Hosokawa Solids zostają w Polsce firmy, które:
– mają trudne produkty do transportu (np. sadza, biel, śmietanka 60% itp.),
– zainteresowane są posiadaniem kompletnej instalacji do obsługi materiałów sypkich.

Transporty pneumatyczne – kompletny system obsługi materiałów sypkich.

MCA

- automatyka w procesach i produkcji rolno-spożywczej

Firma MCA Process została założona w Bretanii w 1985 roku przez Philippe’a Le Pape. Obecnie zarządzana jest przez jego córkę Estelle Le Pape. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją i uruchamianiem systemów automatyzujących procesy pakowania produktów spożywczych. Zatrudnia aktualnie ponad 60 pracowników.

Główne obszary działalności MCA to:
– produkcja systemów do załadunku i rozładunku autoklawów,
– produkcja linii do pakowania dań gotowych w tackach,
– produkcja linii do pakowania burgerów i składania hamburgerów,
– integracja linii produkcyjnych.

Odnośnik do strony MCA

Film korporacyjny MCA

Linie do dań gotowych

Firma MCA specjalizuje się w projektowaniu i produkcji kompletnych linii dozujących i stała się głównym graczem na rynku dań gotowych we Francji i na świecie. Do tej pory zainstalowano ponad pięćdziesiąt linii.

PRODUKTY
Doświadczenie firmy pozwala pracować z każdym rodzajem produktu.
– Mięso, ryż, makaron, przeciery, sosy (z/bez drobin), mieszane sałaty, tarty ser, zioła itp.
– Tace okrągłe/prostokątne, miski itp.
– Tacki termoformowane/wtryskiwane, pudełka, aluminium itp.

Użytkownikami rozwiązań MCA w Polsce zostają firmy, które:
– przywiązują dużą wagę do parametrów technologicznych procesów,
– oczekują kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań,
– chcą się związać z renomowanym dostawcą.

Pakowanie burgerów i hamburgerów

Firma MCA opracowała swoją pierwszą linię hamburgerów 10 lat temu i od tego czasu wyposażyła największych producentów w tym sektorze we Francji i na całym świecie. MCA specjalizuje się w projektowaniu i produkcji lini do produkcji hamburgerów i pakowania burgerów.

Użytkownikami rozwiązań MCA w Polsce zostają firmy, które:
– przywiązują dużą wagę do parametrów technologicznych procesów,
– oczekują kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań,
– chcą się związać z renomowanym dostawcą.

Automatyzacja załadunku i rozładunku autoklawów

Wieloletnie doświadczenie firmy MCA w automatycznym załadunku autoklawów gwarantuje maksymalną wydajność i zgodność produktu.

Spersonalizowany chwytak dostosowany do produkty:
– Tacki zgrzewane lub termoformowane
– Doypacki
– Stiki
– Puszki
– Pojemniki deserowe itp.

Użytkownikami rozwiązań MCA w Polsce zostają firmy, które:
– przywiązują dużą wagę do parametrów technologicznych procesów,
– oczekują kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań,
– chcą się związać z renomowanym dostawcą.

Zautomatyzowany załadunek i rozładunek torebek/pouchy.

Otoczenie autoklawu torebki, tacki, puszki.

Integracja linii produkcyjnych

Producent i integrator wszystkich rodzajów procesów MCA Process zapewnia całkowitą odpowiedzialność za zamawianą usługę. Projektuje i produkuje zautomatyzowane i zrobotyzowane rozwiązania dla producentów artykułów rolno-spożywczych (pakowanie, transfer, ważenie, separacja itp.). W razie potrzeby integruje inne systemy dzięki silnym, wiodącym na rynku partnerom.

Optymalna integracja
Oprócz kompetencji producenta, MCA jest również integratorem. Jest w stanie uwzględnić wszystkie rodzaje istniejącego sprzętu i dostarczyć linie, które integrują się z określonym środowiskiem. Dostosowuje się do specyfiki produktu i oczekiwanej szybkości, w zależności od dostępnej przestrzeni. Po dostarczeniu sprzętu MCA  jest w stanie zintegrować od nowa, w zależności od potrzeb, np. dla nowych produktów.

Użytkownikami rozwiązań MCA w Polsce zostają firmy, które:
– przywiązują dużą wagę do parametrów technologicznych procesów,
– oczekują kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań,
– chcą się związać z renomowanym dostawcą.

PETEK

- pasteryzatory tunelowe

Słoweńska firma Petek jest producentem pasteryzatorów tunelowych i innych maszyn dla przemysłu napojów takich jak podgrzewacze, schładzalniki, stacje CIP i kuchnie oraz pasteryzatory przepływowe.

Firma Petek jest najbardziej znana ze swoich pasteryzatorów tunelowych, które produkuje od najmniejszych wydajności rzędu 10 tys. puszek lub butelek na godzinę bez praktycznie żadnej granicy, jeśli chodzi o górną wydajność. W zależności od zastosowań i potrzeb użytkowników pasteryzatory mogą być jedno lub dwu poziomowe, mogą też mieć różne sekcje typu podgrzewanie, utrzymywanie temperatury i chłodzenie.

Odnośnik do strony PETEK

Pasteryzatory tunelowe

Najważniejsze cechy powodujące, że pasteryzatory PETEK są w grupie najlepszych dostępnych tuneli na świecie:
– modułowa budowa,
– automatyczna kontrola przepustowości filtrów,
– system dynamicznej kontroli współczynnika pasteryzacji,
– racjonalne gospodarowaniem wodą,
– efektywna wymiana energii,
– różne opcje izolacji,
– zoptymalizowany system dysz,
– zapewnienie stałych parametrów procesu.

Użytkownikami pasteryzatorów tunelowych PETEK w Polsce zostają firmy, które:
– przywiązują dużą wagę do parametrów technologicznych procesów, w tym do zminimalizowanego zużycia energii,
– chcą się związać z renomowanym dostawcą.

Pasteryzator tunelowy firmy PETEK.

STORCI

- linie do makaronów instant, linie do dań gotowych, linie do makaronów

Włoska firma Storci została założona w 1991 roku przez Anzio Storci i jego dwóch synów.

Storci wytwarza linie do produkcji dań gotowych na bazie mąki (np. pierogi, lasagne), makaronów suchych i świeżych oraz innowacyjnych produktów takich jak np. makarony instant i dania gotowe.

Rozwój firmy bazuje na własnych laboratoriach, gdzie opracowywane wraz z klientami receptury dają wskazówki do budowy konkretnych maszyn w skali przemysłowej.

Odnośnik do strony STORCI

Linie do makaronów instant

Storci jest producentem linii do produkcji dań instant na bazie makaronów zyskujących coraz większą popularność ze względu na prostotę przygotowanie posiłku – potrzebna jest tylko wrząca woda i posiłek jest gotowy w nie więcej niż 3 minuty. Na linii Storci można produkować dziesiątki past instant różniących się między sobą makaronami, dodatkami i sosami. Storci oferuje kompletne linie począwszy od przygotowania ciast, dodatków i sosów, a skończywszy na pakowaniu w kubeczki lub torebki. Dzięki bogatemu laboratorium oraz doświadczonym technologom Storci oferuje współpracę w przygotowaniu własnych receptur lub skorzystanie z już opracowanych przez Storci.

Dodatkowo dla klientów posiadających linie do produkcji makaronów tradycyjnych Storci oferuje ich przystosowanie do produkcji past instant, które uchodzą za bardzo zdrowe dania gotowe i na których można uzyskać kilkakrotnie wyższe marże. Po takim przystosowaniu linia może dalej produkować makarony tradycyjne zapewniając producentowi obsługę aktualnego rynku i klientów, a jednocześnie może być wykorzystana do zdobywania wysokomarżowego rynku pasty instant.

Użytkownikami linii do makaronów instant Storci w Polsce zostają firmy oczekujące:
– elastycznych linii mogących produkować wyroby klasyczne i nowatorskie,
– możliwości produkcji wysokomarżowych wyrobów innowacyjnych,
– najwyższej jakości technicznej i procesowej urządzeń,
– sprawdzonej pozycji producenta na rynku,
– łatwo dostępnego serwisu i szybkiej dostawy części zamiennych.

Linie do makaronów instant.

Linie do dań gotowych

Storci jest producentem linii do produkcji zarówno pierogów mrożonych jak i świeżych oraz tradycyjnych dań gotowych takich jak lazania i cannelloni. Dysponując liniami laboratoryjnymi oraz zespołem doświadczonych technologów żywności Storci oferuje urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Storci dostarcza kompletne linie poczynając od przygotowania ciast i farszy, poprzez produkcję past, a kończąc na ich pakowaniu.

Użytkownikami linii do produkcji dań gotowych Storci w Polsce zostają firmy oczekujące:
– możliwości produkcji wielu zindywidualizowanych produktów,
– najwyższej jakości technicznej i procesowej urządzeń,
– sprawdzonej pozycji producenta na rynku,
– łatwo dostępnego serwisu i szybkiej dostawy części zamiennych.

Linie do dań gotowych – Lasagne.

Linie do dań gotowych – Ravioli.

Linie do dań gotowych – Tortelini bezglutenowe.

Linie do makaronów

Storci jest producentem linii do makaronów zarówno długich jak i krótkich oraz o specjalnych kształtach. Dysponując liniami laboratoryjnymi oraz zespołem doświadczonych technologów żywności Storci oferuje urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Linie Storci zaprojektowane są w taki sposób, żeby imitowały tradycyjny sposób przygotowania makaronów – wolne wytwarzanie i długi czas suszenia – a jednocześnie są wyposażone w najnowsze systemy sterowania pozwalające osiągnąć całkowitą automatyzację pracy linii. Storci dostarcza kompletne linie poczynając od przygotowania ciast, poprzez produkcję makaronów, a kończąc na ich pakowaniu.

Użytkownikami linii do makaronów Storci w Polsce zostają firmy oczekujące:
– uniwersalnych linii mogących produkować makarony krótkie, długie i o specjalnych kształtach,
– możliwości produkcji wielu zindywidualizowanych produktów,
– najwyższej jakości technicznej i procesowej urządzeń,
– sprawdzonej pozycji producenta na rynku,
– łatwo dostępnego serwisu i szybkiej dostawy części zamiennych,

Linie do makaronów – Makarony krótkie.

Linie do makaronów – Spaghetti.

SURDRY

- autoklawy bezkoszowe, autoklawy obrotowe

Hiszpańska firma Surdry została założona w 1981. Produkuje klasyczne autoklawy statyczne, obrotowe i oscylująe. Zakres dostawy rozpoczyna się od najmniejszych, laboratoryjno – testowych autoklawów jedno-koszowych, a kończy na dużych sześciu-koszowych jednostkach dla wielkoseryjnych produkcji.

Surdry jest również producentem autoklawów bezkoszowych będących wyjątkowym rozwiązaniem technologicznym pozwalającym na eliminację koszy autoklawowych z obszaru produkcyjnego. Transport opakowań np. słoików, puszek, butelek odbywa się tylko poprzez przenośniki.

Odnośnik do strony SURDRY

Autoklawy

Surdry jest producentem autoklawów: statycznych, oscylujących, obrotowych i bezkoszowych. Pracują one w technologii natrysku pary i wody (Steam and Water Spray – SWS). Taka kombinacja umożliwia szybką zmianę temperatur i gwarantuje dobry rozkład ciepła, co jest gwarancją bezpiecznej powtarzalności procesu. Dodatkowo możliwy wtrysk powietrza zapewnia stabilizację ciśnienia.

Autoklawy przepływowe bezkoszowe to nowatorskie rozwiązanie w skali światowej: eliminuje kosze i wszystkie operacje z nimi związane jak: załadunek i rozładunek opakowań do i z koszy oraz załadunek i rozładunek koszy do i z autoklawów oraz ich dyslokację w obrębie zakładu produkcyjnego. Zamiast tego całego ruchu pustych i pełnych koszy opakowania transportowane są do autoklawu zwykłym przenośnikiem, z którego ładowane są do autoklawu robotem, a następnie kolejnym robotem rozładowywane na kolejny przenośnik opakowań.

Użytkownikami autoklawów Surdry w Polsce zostają firmy, które:
– wdrażają programy oszczędzania energii,
– stawiają na automatyzację procesów produkcyjnych,
– zwiększają efektywność produkcji poprzez zmniejszenie potrzebnej powierzchni produkcyjnej,
– wdrażają proste i łatwe w utrzymaniu rozwiązania obniżające koszty produkcji.

Autoklaw przepływowy, sterylizator bezkoszowy.

THIMONNIER

Thimonnier produkuje nalewaczki do rozlewu w doypacki i torebki. Firma była prekursorem jeśli chodzi o rozlew w doypacki – opakowanie tego typu zostało stworzone przez właściciela firmy Louisa Doyen w roku 1962 roku. Są to zarówno maszyny nalewające poprzez korek, a następnie go zamykające jak i maszyny nalewające poprzez górę otwartego opakowania, a następnie zgrzewające. W większości przypadków są to maszyny nalewające do gotowych opakowań (pre made pouches).

Nalewaczki Thimonnier mają zastosowanie zarówno przy rozlewie produktów spożywczych (produkty płynne i lepkie, z kawałkami lub bez) jak również i przy rozlewie produktów chemicznych (kosmetyki, nawozy, płyny i oleje samochodowe oraz techniczne).

Obecnie na świecie pracuje około 3000 nalewaczek Thimonnier, które rozlewają rocznie około 20 miliardów doypacków i torebek.

Odnośnik do strony THIMONNIER

Nalewaczki doypack i pouch

Najważniejsze cechy nalewaczek doypack i pouch od Thimonnier:
– pojemności napełnienia od 90 do 2.000 ml,
– możliwość rozlewu poprzez korek lub dno,
– wersje jedno lub dwurzędowe,
– możliwość łączenia pojedynczych maszyn w większe bloki w celu zwiększenia wydajności.

Użytkownikami nalewaczek Thimonnier w Polsce zostają firmy, które:
– chcą rozlewać swoje produkty w najwyższej jakości opakowania pre-made dostarczane do maszyny nalewającej, a nie robione z rolki na maszynie,
– najwyższej jakości technicznej i procesowej urządzeń,
– sprawdzonej pozycji producenta na rynku,
– łatwo dostępnego serwisu i szybkiej dostawy części zamiennych.

Linia nalewająca i zakręcająca – SF102 Ultraclean.

Pakowaczki pionowe

TNA jest producentem najszybszych na świecie pakowaczek pionowych Robag do pionowego formowania, pakowania i zamykania (VFFS). Szybkości do 250 torebek na minutę przy efektywności produkcyjnej powyżej 95% oraz odpadzie generowanym poniżej 0,5%. Jedyny system ze zintegrowaną naważarką posadowioną na maszynie pakującej nie wymagającej więc oddzielnej konstrukcji. Jeden system sterowania z panelami sterowania umieszczonymi w różnych miejscach dla wygody operatorów.

Użytkownikami pakowaczek pionowych TNA zostają firmy, które:
– potrzebują najwyższych gwarantowanych szybkości pakowania,
– unifikują systemy sterowania i komponenty na potrzeby utrzymania w ruchu,
– chcą osiągnąć najniższe koszty jednego opakowania w jednostce czasu.

Transporty horyzontalne

TNA jest producentem horyzontalnych transportów Roflo. Zapewniają pełną elastyczność systemów transportu – łączenie dróg transportowych, ich rozdzielanie (opatentowane przez TNA wirtualne bramki), możliwość ważenia przesyłanego produktu. Od strony utrzymania w ruchu są praktycznie bezobsługowe. Bardzo proste i wygodne w czyszczeniu.

Użytkownikami transportów horyzontalnych Roflo firmy TNA zostają firmy, które:
– chcą uniknąć degradacji mechanicznej swoich produktów w trakcie transportu, szczególnie gdy produkty te są kruche,
– produkują wiele mieszanek, pakowanych na różnych pakowaczkach i w związku z tym oczekują możliwość transportu różnych produktów w różnych kierunkach i zrzutu w różnych punktach,
– cenią proste i niezawodne rozwiązania techniczne,
– zapewniają wysokie standardy higieniczne w swojej produkcji.

Transporty horyzontalne – animacja działania systemu.

Maszyny do przyprawiania

TNA jest producentem taśmowych maszyn do przyprawiania i/lub posypywania wytwarzanych na bazie technologii przejętej firmy Arcall. Przystosowane są do instalacji w każdej linii produkcyjnej, gdzie przesuwający się na przenośniku produkt powinien być polany i/lub posypany od góry lub od dołu i góry. Technologia wirujących dysków i dysz mgiełkowych pozwalają na równomierne i dokładne polanie i/lub posypanie wyrobów.

TNA jest producentem bębnowych maszyn do przyprawiania Intelli-flav. Jako pierwszy system na świecie ma możliwość jednoczesnego olejowania oraz przyprawiania przyprawami suchymi i/lub płynnymi koncentratami przypraw. Praktycznie każdy z ruchów maszyny wykonywany jest przez indywidualny napęd co pozwala dynamicznie ustawiać pracę maszyny od aktualnych warunków np. od prędkości maszyny pakującej.

Użytkownikami maszyn do przyprawiania TNA zostają firmy, które:
– chcą mieć jak najszersze możliwości przyprawiania swoich wyrobów,
– dbają o jak najdokładniejsze przyprawianie w stosunku do receptur,
– celują w maksymalną efektywności całej linii produkcyjnej poprzez integrację wszystkich jej maszyn,
– uważają, że higiena i łatwość czyszczenia to podstawowe cechy każdej maszyny spożywczej.

Maszyny do przyprawiania – przyprawianie (seasoning).

Linie mogul

W 2017 roku firma TNA przejęła firmę NID producenta linii mogul do formowania cukierków. Flagowy produkt firmy NID linia MOGUL pozwala na uformowanie w skrobi różnych kształtów gum, cukierków żelowych, galaretek i pianek. Cały proces uzupełniają urządzenia do oczyszczania i olejenia produktu oraz maszyna do kondycjonowania skrobi.

Użytkownikami linii mogul do formowania cukierków TNA w Polsce zostają firmy, które:
– potrzebują szybkiej linii do produkcji wysokiej jakości słodyczy o różnych kształtach i kolorach,
– cenią sprawdzone i niezawodne rozwiązania techniczne,
– wymagają dostosowania do istniejących urządzeń.

Linie mogul – linia produkcji cukierków.

Linie do smażenia

TNA jest producentem linii do smażenia oraz kompletnych linii do produkcji wyrobów ziemniaczanych takich jak snacki, chipsy, frytki, płatki, granulaty itp. wytwarzanych na bazie technologii przejętej firmy Florigo. Kluczowe maszyny linii produkowane przez TNA to obieraczki parowe, smażalniki, suszarnie, tunele zamrażające, przenośniki horyzontalne i systemy pakowania.

Użytkownikami linii do smażenia snacków, chipsów, frytek itp. firmy TNA, które chcą mieć zakłady produkcyjne wyposażone w urządzenia dostarczane przez jednego producenta począwszy od odbioru ziemniaków, poprzez jego wstępną obróbkę, następnie produkcję wyrobu końcowego, a kończąc na jego pakowaniu.

Linie do smażenia – kompletna linia.

TRANSPAK

- paletyzatory i depaletyzatory

Transpak jest słoweńskim producentem paletyzatorów, depaletyzatorów, kratownic, dekratownic, i przenośniki dla palet, opakowań zbiorczych i pojedynczych opakowań.

Na bazie swoich produktów oraz własnych zintegrowanych systemów sterowania Transpak dostarcza zindywidualizowane systemy pakujące zaprojektowane i wykonane dla konkretnych wymagań klienta.

Transpak wykonuje też usługi integracji urządzeń różnych producentów w jedną kompletną linię pakującą wyposażoną w jeden system sterowania. W szczególnych przypadkach integracja może dotyczyć dyslokacji urządzeń pomiędzy różnymi zakładami produkcyjnymi lub pomiędzy różnymi liniami produkcyjnymi w obrębie jednego zakładu.

Odnośnik do strony TRANSPAK

 

Paletyzatory i depaletyzatory

Transpak produkuje paletyzatory i depaletyzatory, portalowe i zrobotyzowane. Mogą to być zarówno proste urządzenia do obsługi jednej linii produkcyjnej jak i kompleksowe systemy centralnej paletyzacji, które mogą zawierać wiele urządzeń towarzyszących takich jak przenośniki, owijarki, różnego typu inspektory itp.

Użytkownikami paletyzatorów i depaletyzatorów Transpak zostają firmy, które:
– oczekują rzetelnego partnera gotowego wykonywać indywidualne rozwiązania,
– posiadają linie produkcyjne o średnich i wysokich wydajnościach,
– pakują swoje wyroby przede wszystkim w butelki szklane, słoiki i puszki z napojami,
– produkują swoje wyroby na kilku liniach z mniejszą wydajnością, a rozwiązaniem jest centralna paletyzacja za pomocą jednego robota.

Paletyzatory i depaletyzatory – integracja.

TURATTI

- linie do warzyw liściastych

Włoska firma Turatti została założona w 1869 roku. Jest producentem pojedynczych maszyn i kompletnych linii produkcyjnych do przetwórstwa grzybów, warzyw korzeniowych, różyczkowych i liściastych oraz owoców.

Główne obszary specjalizacji obejmują innowacyjne sektory:
– warzyw liściastych,
– świeżych warzyw i owoców,
– gotowych posiłków.

Odnośnik do strony TURATTI

Maszyny do przetwórstwa warzyw

- maszyny do przetwórstwa warzyw

Turatti jest producentem wielu maszyn do przetwórstwa warzyw i owoców takich jak:
– myjki i inne urządzenia czyszczące,
– krajalnice różnych typów,
– odgłąbiarki i inne urządzenia przygotowawcze,
– blanszowniki,
– obieraczki parowe i mechaniczne,
– urządzenia odwadniające.

Turatti może dostarczać pojedyncze maszyny bądź też kompletne linie produkcyjne.

Użytkownikami maszy do przetwórstwa warzyw Turatti w Polsce zostają firmy, które chcą:
– maksymalnie zautomatyzować proces obróbki warzyw przy zachowaniu najwyższych standardów higienicznych,
– poddać warzywa jak najbardziej efektywnym procesom,
– zminimalizować zużycie mediów, w tym wody, w procesie produkcyjnym.

Automatyczne różyczkowanie model Titano.

Ciągły system mycia i obróbki kiełek Mod Camel.

Obieraczka parowa do owoców i warzyw okopowych.

Linie do warzyw liściastych

Turatti jest producentem linii do przygotowania i mycia warzyw liściastych. W pierwszej grupie są to urządzenia do odbioru i wstępnego przygotowania warzyw do dalszej obróbki np. odgłąbiarki, krajalnice. W drugiej myjki z systemami odwodniania i systemami transportu pomiędzy nimi. Trzecia grupa urządzeń to systemy do cyrkulacji wody w obiegach zamkniętych i jej filtracji.

Użytkownikami linii do przygotowania i mycia warzyw liściastych Turatti w Polsce zostają firmy, które chcą:
– maksymalnie zautomatyzować proces obróbki warzyw liściastych przy najwyższych standardach higienicznych,
– przeprowadzić jak najbardziej efektywne mycie warzyw liściastych,
– zminimalizować zużycie mediów (w tym wody) w procesie produkcyjnym.

Linia do mycia szpinaku i innych warzyw liściastych.

VOLLENDA

- pakowaczki worków i nalewaczki płynów

Niemiecka firma Vollenda została założona w 1924 roku i od tego czasu produkuje maszyny pakujące dla wielu różnych zastosowań przemysłowych.

Główną grupą maszyn są workownice, czyli maszyny pakujące materiały sypkie do worków (foliowych, papierowych, wentylowych itp.) 5-50 kg.

Dostawy obejmują zarówno proste, pół-automatyczne maszyny jak również i kompletne, całkowicie zautomatyzowane linie pakujące. Szeroki zakres produkowanych rozwiązań pozwala na dobór optymalnej maszyny dla konkretnego pakowania.

Odnośnik do strony VOLLENDA

Nalewaczki płynów

- nalewaczki płynów

Vollenda produkuje nalewaczki płynów takich jak: środki chemiczne, nawozy, produkty chemii gospodarczej, oleje techniczne i jadalne, gęste produkty spożywcze np. ketchupy, majonezy, sosy, syropy i produkty owocowo – warzywne. Najczęściej stosowane pojemniki to puszki stalowe, kanistry, butelki o pojemnościach od 0,5 litra do 25 litrów.

Nalewaczki mogą być dostarczane jako pojedyncze maszyny lub też z urządzeniami towarzyszącymi np. zakręcarkami i etykieciarkami lub jako w pełni automatyczne kompletne linie produkcyjne z końcową paletyzacją.

Użytkownikami nalewaczek płynów Vollenda zostają w Polsce firmy, które:
– oczekują szybkich i dokładnych nalewaczek płynów,
– muszą spełniać w swojej produkcji różne normy np. ATEX.

Pakowaczki worków

- pakowaczki worków

Vollenda produkuje pakowaczki worków pakujące materiały sypkie do worków (foliowych, papierowych, wentylowych itp.) 5-50 kg. Mogą to być pakowaczki w pełni automatyczne, bądź tylko półautomatyczne. Mogą to być same pakowaczki lub też z urządzeniami towarzyszącymi np. z kompletną linią do paletyzacji worków.

Użytkownikami pakowaczek worków Vollenda zostają w Polsce firmy, które:
– oczekują szybkich i dokładnie ważącyh maszyn,
– dbających o produkcyjne środowisko pracy (brak pylenia),
– muszą spełniać w swojej produkcji różne normy np. ATEX.

ZAMBELLI

- pakowaczki butelek i puszek, pakowaczki w kartony

Firma Zambelli została założona w 1969 roku przez Flavio Zambelli, kiedy to została przedstawiona pierwsza automatyczna maszyna pakująca. Bardzo szybko maszyny, w których było wiele opatentowanych rozwiązań znalazło uznanie zarówno na rynku włoskim jak i międzynarodowym.

Obecnie Zambelli produkuje pakujące maszyny owijające (shrink wrappery) oraz maszyny pakujące w kartony (case packery i wrapp around).

Urządzenia firmy Zambelli mają zastosowanie teoretycznie przy wszystkich typach kartonów i tacek oraz dla praktycznie wszystkich rodzajów opakowań (butelki, kartony, puszki, słoiki, torebki itp.), prędkości do 150 taktów na minutę.

Maszyny Zambelli są w całości wytwarzane we Włoszech, w 100% z włoskich podzespołów. Do tej pory Zambelli sprzedało ponad 6000 maszyn na całym świecie.

Odnośnik do strony ZAMBELLI

Pakowaczki w folie i kartony

Zambelli produkuje pakowaczki w folie i kartony (shrink wrappery, z tacką i bez, case packery). Są to bardzo uniwersalne maszyny z szybkim i prostym przezbrojeniem formatów pozwalającym na pakowanie różnych opakowań w wielu konfiguracjach. Istotną ich cechą jest też niezawodność mechaniczna i elastyczność elektryczna.

Maszyny mają modułową budowę, co pozwala na stosowanie w nich wielu opcji i indywidualnych konfiguracji, a dodatkowo zastosowane roboty pozwalają budować całe systemy pakujące.

Użytkownikami pakowaczek w kartony Zambelli w Polsce zostają firmy, które:
– cenią rozwiązania techniczne przyjazne dla użytkownika,
– oczekują elastycznych rozwiązań pozwalających na adaptację do szybko zmieniających się oczekiwań marketingu (nowe opakowania, nowe formaty itp.),
– poszukują stabilnych partnerów na lata o ugruntowanej pozycji rynkowej.

WR40 Owijanie kartonem typu wrap around.

Kontakt
Kontakt
DANE TELEADRESOWE

RICCO INTERNATIONALTRADE & CONSULTANCY


ul. Reymonta 34


05-082 Latchorzew


tel.: 22 867 8450


ricco@ricco.com.pl

Formularz kontaktowy

„Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie firma Ricco. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.”

25307
DANE TELEADRESOWE

RICCO INTERNATIONALTRADE & CONSULTANCY


ul. Reymonta 34


05-082 Latchorzew


tel.: 22 867 8450


ricco@ricco.com.pl

Formularz kontaktowy

„Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie firma Ricco. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.”

25307
Partnerzy
Partnerzy
[bazo-company]