Firma

Firma Ricco powstała w 1990 roku. Zajmujemy się przede wszystkim sprzedażą maszyn i linii produkcyjnych dla różnych zastosowań przemysłowych produkowanych przez naszych zagranicznych partnerów. Docieramy do potencjalnych klientów, pomagamy rozpoznać ich potrzeby i precyzujemy zapytania, dokładnie tłumaczymy oferty, precyzyjnie wyjaśniamy szczegóły techniczne dotyczące maszyn, elastycznie prowadzimy negocjacje i skutecznie doprowadzamy do podpisywania kontraktów. Następnie koordynujemy ich realizację, monitorujemy dostawy, wykonujemy instalacje, przeprowadzamy rozruch maszyn i szkolenie operatorów. Po zakończeniu kontraktów na dostawy maszyn, zajmujemy się ich serwisem oraz dostawami części zamiennych. Jesteśmy więc w praktyce biurem obsługi klienta w Polsce dla każdego z naszych zagranicznych partnerów.

Do wykonania powyższych czynności potrzebny jest zespół dobrze przygotowanych osób. Teoretycznie mogłyby to być dodatkowe osoby pracujące u naszego zagranicznego partnera, zajmujące się na przykład tylko Polską. Jest jednak kilka poważnych wad tego rozwiązania: odległość (Ricco jest bliżej polskich klientów niż nasz zagraniczny partner), kultura i obyczaje (członkowie zespołu Ricco mieszkają w Polsce), język (wiele osób biorących udział w negocjacjach kontraktu, a potem w jego realizacji nie zna języków obcych). Każdy kto choć raz kupował specjalistyczną maszynę wie, że dokonanie takiego zakupu nie jest łatwe i niesie za sobą realne ryzyko. Dlatego optymalnym rozwiązaniem dla zagranicznych producentów maszyn jest podpisanie umów przedstawicielskich z Ricco, które przejmuje wszystkie obowiązki wymienione wyżej jako „biuro obsługi klienta na terenie Polski” i wynagradzane jest prowizyjnie od efektów sprzedaży.

Na Ricco spoczywa obowiązek sprawdzenia naszych potencjalnych partnerów i ich produktów przed rozpoczęciem sprzedaży w Polsce. Przede wszystkim rozpoznajemy, na ile są to firmy solidne, a produkowane przez nie maszyny są odpowiednie dla polskiego rynku. Sprawdzamy również wiele innych czynników takich jak rzetelność, sytuacja finansowa i właścicielska, organizacja firmy, szybkość reakcji oraz jakość komunikacji. Musimy mieć bowiem pewność, że sprzedając maszyny danej firmy zagranicznej oferujemy atrakcyjny i pożyteczny produkt dla naszego rynku.

Nakreślona powyżej nasza działalność przedstawicielska różni się zasadniczo od działalności w zakresie pośrednictwa. Celem pośrednika jest bowiem skojarzenie potencjalnego kupującego z potencjalnym sprzedającym i doprowadzenie do zawarcia transakcji. Z tego tytułu pośrednik otrzymuje prowizję, czasami nawet od obu stron. Po zawarciu transakcji jego rola się kończy, nie jest więc on zainteresowany działaniem maszyny jako takiej i nie odpowiada za nią. Pośrednik ma więc zupełnie inne cele swojej działalności, i tym samym odmienny stosunek do klientów oraz sprzedawanych maszyn.

Umowa przedstawicielska z firmą zagraniczną zobowiązuje nas do reprezentowania interesów tej firmy w Polsce. Co to oznacza w praktyce? Jakie są najważniejsze wartości dla producenta maszyn? Największą i jednocześnie najważniejszą wartością dla firmy zagranicznej w Polsce jest posiadanie zadowolonych użytkowników jej maszyn. Użytkowników, dla których zakupiona maszyna spełniła oczekiwania wyrażone w chwili składania zamówienia, użytkowników, którzy w razie jakichkolwiek problemów otrzymują wsparcie ze strony producenta w zakresie serwisu i dostawy części zamiennych. Jednym słowem użytkowników, którzy zawsze będą mogli powiedzieć, że dokonali dobrego wyboru przy zakupie. Tu właśnie widać wyraźnie, że interes dostawcy maszyny i jej użytkownika jest dokładnie taki sam – sprawnie działająca maszyna, która pozwala użytkownikowi na zwiększenie zysków. Działając w interesie reprezentowanych przez nas firm zagranicznych, działamy jednocześnie  w najlepiej pojętym interesie naszych polskich odbiorców. Cały proces dostawy maszyny i cała jej późniejsza praca powinny być wspólnym sukcesem obu stron.

Często słyszymy od potencjalnych klientów, że to nam jako sprzedającym powinno zależeć na przedstawieniu dobrej oferty, korzystnych warunków itd., że to nam powinno zależeć na sprzedaży, bo kupujący ma tyle ofert do wyboru, że nie musi specjalnie zabiegać o żadnego dostawcę. Nic bardziej mylnego! To nie jest profesjonalne podejście do realizacji zakupu dóbr inwestycyjnych. To przede wszystkim użytkownikowi powinno zależeć na zakupie jak najbardziej optymalnej maszyny. Kupując maszynę użytkownik wiąże się nie tylko z nią na lata, ale też z jej producentem i z jego przedstawicielstwem. Tylko wtedy, gdy relacje pomiędzy tymi wszystkimi podmiotami będą poprawne i skuteczne, co może zostać potwierdzone dopiero po upływie wielu miesięcy od uruchomienia maszyny, wolno powiedzieć o sukcesie transakcji. Dopiero po jakimś czasie będzie można potwierdzić, czy zakup tej konkretnej maszyny spełnił swój cel tzn. czy w ostatecznym rozrachunku zwiększają się zyski jego użytkownika. Dlatego kupującemu powinno zależeć na jak najbardziej starannym i przemyślanym wyborze dostawcy, bo ten wybór będzie miał wpływ na jego bogactwo w przyszłości.

Czy w takim razie nam jako sprzedającym nie zależy na sprzedaży? Zależy nam, bo tylko wtedy dostajemy prowizję, bo tylko wtedy mamy przychody, bo tylko wtedy się bogacimy.

Wzajemne poznawanie się dostawcy i kupującego odbywa się w trakcie negocjacji, wtedy też kupujący musi się maksymalnie upewnić, że wybiera dostawcę, który spełni jego oczekiwania. Dostawca zaś powinien być przekonany, że spełni oczekiwania kupującego.

Negocjacje są więc wzajemnym poszukiwaniem przez sprzedającego i kupującego granic dopuszczalności i znajdowaniem obszarów wspólnych takich jak: możliwości techniczne maszyny, oczekiwania produkcyjne kupującego, możliwy czas dostawy i konieczność rozpoczęcia produkcji w określonym momencie, konieczny koszt wybudowania maszyny uwzględniający zysk sprzedającego, jak również możliwości finansowe kupującego; zarówno sprzedający sprzedaje maszynę, a kupujący ją kupuje po to, żeby ta wspólna transakcji przyniosła obu stronom zysk, sprzedającemu ze sprzedaży maszyny, a kupującemu z jej pracy. Tylko wtedy obie firmy staną się bogatsze.

Nasze priorytety w realizacji kontraktów to przede wszystkim bezawaryjna praca dostarczonych urządzeń i zadowoleni klienci. Skoro mamy pomagać w bogaceniu się naszych klientów, to pilnujemy, żeby dostarczane przez nas maszyny pracowały w miarę możliwości bezawaryjne, a wszelkie usterki czy przestoje były ograniczone do minimum. To jeden z naszych podstawowych celów.

Chcemy być postrzegani jako firma rzetelna, solidna, godna zaufania, dokładna, działająca szybko i sprawnie, nastawiona przyjaźnie do otaczających nas podmiotów gospodarczych. Nie obiecujemy naszym klientom, że wszystkie dostarczone przez nas maszyny będą pracowały od samego początku bez jakichkolwiek usterek. Obiecujemy natomiast, że będziemy pracować nad rozwiązaniem jakichkolwiek problemów, które mogą się pojawić i nie zostawimy żadnego z naszych klientów sam na sam z problemami z maszyną. Jeśli kiedykolwiek po dostawie maszyny w odczuciu naszego klienta nie będziemy wywiązywać się z tej obietnicy, to prosimy, żeby nam przypomnieć o naszych obietnicach z broszury i z negocjacji. Będziemy wtedy musieli skorygować nasze działania i jak najszybciej wywiązać się ze złożonych wcześniej obietnic.

Ricco oznacza bogaty. Dlaczego taka nazwa dla dostawcy maszyn? W większości zakładów produkcyjnych potrzeba jest wiele maszyn różnego typu. Chcemy, żeby każdy z naszych klientów mógł kupić u nas nie jedną, ale wiele maszyn. Jako Ricco oferujemy więc bogaty wybór rozmaitych maszyn, oferujemy różnorodność technologii i stąd wyrażenie „bogactwo technologii” będące integralną częścią naszego logo. To jest pierwszy powód, dla którego wyraz bogactwo – ricco – mamy w naszej nazwie. Drugi, ważniejszy odnosimy do naszych klientów. Chcemy, żeby sprzedawane przez nas maszyny przyczyniały się w wymierny sposób do zwiększania zysków przedsiębiorstw, które je od nas zakupiły, a więc, żeby w ostateczności przyczyniały się do coraz większego bogactwa właścicieli firm. Dostarczając efektywne technologie pomagamy się bogacić naszym klientom i w tym znaczeniu dostarczane przez nas technologie prowadzą ku bogactwu. Poczytujemy sobie za sukces, jeśli dostarczona przez nas maszyna spełnia oczekiwania kupującego i przyczynia się do pomnożenia jego bogactwa.

Na nośnik naszego przesłania – pomagamy się bogacić – wybraliśmy kokos. Jest on bowiem owocem  drzewa, o którym się mówi, że „zaspokaja wszystkie potrzeby życia”. W potocznym języku polskim mówiąc o kokosach myślimy o bogactwie. Pomagamy się bogacić, a więc pomagamy naszym klientom zdobywać kokosy. Stąd też przy różnych okazjach wręczamy naszym istniejącym bądź potencjalnym klientom kokosy jako symbol wzbogacania się, które jest do osiągnięcia przy współpracy z naszą firmą.

Jednocześnie mamy nadzieję, że kokosy znajdujące się w biurach naszych klientów lub innych miejscach będą zalążkiem „klubu kokosowego”, czyli rodzajem symbolicznej więzi, która łączy naszych wszystkich klientów. Klub kokosowy to gwarancja regularnych informacji dotyczących zarówno serwisu istniejących maszyn i części zamiennych, jak również wiadomości dotyczące nowych maszyn i technologii.

Naszym klientom przedstawiamy nasz zespół nie tylko jako grupę profesjonalistów, ale jako normalnych ludzi lubiących wakacje, urlopy, mających swoje rodziny i osobiste pasje. Wiemy, że nasi klienci oczekują od nas jak najszybszego rozwiązania ewentualnych problemów z maszynami. W takich sytuacjach szczególnie wyraźne staje się to, że jesteśmy zgranym zespołem dobrze rozumiejących się ludzi, którzy są świadomi oczekiwań klientów i w trudnych sytuacjach, gdy ktoś z nas nie jest dyspozycyjny, zostaje natychmiast wspomagany przez innych członków naszego zespołu. Jesteśmy więc zdeterminowani, żeby konsekwentnie dążyć do celu tzn. do pełnej satysfakcji użytkowników naszych maszyn.

Organizacja naszej firmy bazuje na najnowszych technologiach informatycznych, funkcjonalnej bazie danych i sprawnej komunikacji. Stosujemy takie rozwiązania, które są nie tylko nowoczesne, ale przede wszystkim efektywne. Mimo iż są kosztowne, bardzo usprawniają naszą pracę. Wiemy dokładnie, że czas to pieniądz i w tym przypadku odnosi się to także do naszych klientów. Dlatego inwestujemy w różnorodne najnowsze rozwiązania technologiczne.

Ufamy, że powyższy opis przybliżył Państwu naszą działalność i że są już teraz Państwo gotowi do zakupów!

 

RODO i Polityka Prywatności

Kontakt
Kontakt
DANE TELEADRESOWE

RICCO INTERNATIONALTRADE & CONSULTANCY


ul. Reymonta 34


05-082 Latchorzew


tel.: 22 867 8450


ricco@ricco.com.pl

Formularz kontaktowy

„Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie firma Ricco. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.”

25307
DANE TELEADRESOWE

RICCO INTERNATIONALTRADE & CONSULTANCY


ul. Reymonta 34


05-082 Latchorzew


tel.: 22 867 8450


ricco@ricco.com.pl

Formularz kontaktowy

„Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie firma Ricco. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.”

25307
Partnerzy
Partnerzy
[bazo-company]