silosy

Silosy firmy Eurosilo przeznaczone są dla materiałów łatwopalnych, lepkich, higroskopijnych i drobnych proszków (pyłów). Mają zastosowanie szczególnie w miejscach o małej powierzchni wymagających dużych pojemności magazynowych. Firma Eurosilo realizuje zindywidualizowane projekty oraz daje gwarancje braku zbryleń, niezakłóconego przepływu i niezawodnego działania swoich silosów.

Użytkownikami silosów Eurosilo w Polsce zostają klienci, którzy:
– potrzebują indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań magazynowych (silosa)
– mają trudny produkt i chcą go bezproblemowo magazynować
– oczekują niezawodnej pracy silosa

EUROSILO

- silosy

Eurosilo jest firmą holenderską powstałą w końcu lat 60 XX wieku. Dostarcza silosy magazynowe dużych pojemności i dla materiałów trudno-płynących. Przedmiotem działalności jest projektowanie, inżyniering, produkcja, instalacja, inspekcja i utrzymanie w ruchu.

Odnośnik do strony Eurosilo

ALFA LAVAL

- nalewaczki bag in box, wirówki, dekantery

Firma Alfa Laval o szwedzkim rodowodzie znana jest przede wszystkim z produkcji wielu urządzeń dla wymiany ciepła i separacji (wirówki, dekantery).

Wraz z przejęciem w 2012 włoskiej firmy Astepo z Parmy Alfa Laval rozpoczęła wytwarzanie kompletnych linii produkcyjnych dla zastosowań w przetwórstwie warzyw i owoców. Są to głównie kompletne linie do rozlewu aseptycznego (sterylizatory, zbiorniki aseptyczne, nalewaczki aseptyczne) w worki – bag in boxy oraz bag in drumy.

Linie aseptyczne znajdują też zastowania w innych przemysłach jak np. w mleczarstwie.

Odnośnik do strony Alfa Laval

HARPER

- piece wysoko-temperaturowe

Amerykańska firma Harper jest producentem pieców wysoko-temperaturowych. Jej powstanie sięga początków dwudziestego wieku, kiedy to John Harper rozpoczął prace nad kontrolowaniem przebiegu procesów termicznych (kontrola temperatury i atmosfery).

Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju firmy było zbudowanie we wczesnych latach czterdziestych dwudziestego wieku pierwszego pieca do paliwa nuklearnego, a następnie pierwszego pieca do produkcji włókien węglowych. W obu przypadkach Harper był prekursorem tych technologii.

Od 2011 roku Harper jest spółką pracowniczą posiadającą poza produkcją również własny zakład badawczy.

Odnośniki do strony HARPER

Piece wysoko-temperaturowe

Harper produkuje piece wysoko-temperaturowe. Każdy piec, a tak naprawdę każda taka linia do procesu termicznego jest indywidualnym i niepowtarzalnym rozwiązaniem inżynierskim zaprojektowanym dla konkretnego zastosowania. Takie zindywidualizowanie projektu możliwe jest dzięki bliskiej współpracy z klientem, który definiuje materiały i cały proces chemiczny.

Piece wysoko-temperaturowae Harper mają zastosowanie w procesach termicznych takich jak: kalcynowanie, redukowanie, utlenianie, spiekanie, karbonizowanie lub ich kombinacje.

Użytkownikami pieców wysoko-temperaturowych Harper zostają w Polsce firmy oczekujące:
– otrzymania pieców do przeprowadzenia unikalnych i pionierskich procesów termicznych
– pewności „bycia zaopiekowanym” przez zespół inżynierów o najwyższych kwalifikacjach i referencjach
– stałej współpracy nad rozwojem swoich procesów i produktów

SOLIDS

- transporty pneumatyczne

Niemiecka firma Solids założona w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku jest producentem systemów do obsługi materiałów sypkich.

Głównymi składnikami systemów produkowanych przez Solids są pneumatyczne transporty materiałów, rozładunki i załadunki w cysterny czy big bagi, dozowniki naważające itp.

Ponieważ praktycznie każdy system do obsługi materiałów sypkich jest wyjątkowy wymaga więc indywidualnego podejścia. Dlatego też Solids zatrudnia ponad 60 inżynierów zajmujących się projektowaniem systemów dla konkretnych odbiorców.

Odnośnik do strony Solids

Transporty pneumatyczne

Solids produkuje transporty pneumatyczne i kompletne systemy obsługi materiałów sypkich. Jest wiele różnych rodzajów transportu pneumatycznego (podciśnieniowy, nadciśnieniowy, partiami, z dodatkowym doprowadzeniem powietrza i wiele innych). Dobór rodzaju dla danego transportu zależy od właściwości produktu, który ma być przesyłany.

Użytkownikami transportów pneumatycznych Solids zostają w Polsce firmy, które:
– mają trudne produkty do transportu (np. sadza, biel, śmietanka 60% itp.)
– zainteresowane są posiadaniem kompletnej instalacji do obsługi materiałów sypkich

ELBA

- torebkarki

Włoska firma Elba została założona w 1956 roku i od 1964 roku jest producentem zgrzewarek do produkcji różnego rodzaju torebek, worków, reklamówek, T-Shirt’ów, itp. Różne rodzaje zgrzewarek umożliwiają produkcję opakowań ze zwykłej folii PE czy PP, jak i z wielo-warstwowych folii barierowych z PA/PE czy termokurczliwych.

Elba (a dokładniej firmy córka Fiborsin) jest też producentem linii do produkcji siatek.

Odnośnik do strony Elba

Torebkarki

Elba jest producentem wysokowydajnych torebkarek SA-V do produkcji torebek z różnych rodzajów folii i laminatów. Jedną z ich najważniejszych cech jest uniwersalność, co wraz z modułową budową i krótkim czasem przezbrojenia sprawia, że nie mają sobie równych w sytuacjach, gdzie jest zapotrzebowanie na różnorodną i zindywidualizowaną produkcję.

Użytkownikami torebkarek SA-V Elba w Polsce zostają firmy oczekujące
– maszyn o wysokiej wydajności
– maszyn uniwersalnych, na których będzie można wyprodukować szerokie spektrum torebek
– wykonania torebek z różnych materiałów
– błyskawicznej zmiany formatów
– niezawodnej jakości wyprodukowanych woreczków
– sprawdzonej pozycji producenta na rynku
– łatwo dostępnego serwisu i szybkiej dostawy części zamiennych

Wirówki dekantery

Alfa Laval jest producentem wirówek pionowych i poziomych służących do separacji różnego typu cząstek z cieczy dla praktycznie każdego procesu produkcyjnego. Wirówki mogą być dostarczane jako pojedyncze urządzenia bądź też jako element mniej lub bardziej rozbudowanej linii produkcyjnej składającej się poza wirówką z urządzeń takich jak wymienniki ciepła, pompy, zawory itp.

Użytkownikami wirówek Alfa Laval w Polsce zostają firmy oczekujące:
– najwyższej jakości technicznej i procesowej urządzeń
– niezawodności w separacji
– sprawdzonej pozycji producenta na rynku
– łatwo dostępnego serwisu i szybkiej dostawy części zamiennych

BMA

- maszyny do produkcji cukru, wirówki

Niemiecka firma BMA od początków cukrownictwa, czyli od końca dziewiętnastego wieku jest producentem różnorodnych maszyn i aparatów dla tego przemysłu. Najbardziej znane z maszyn BMA są wirówki, suszarko-schładzarki, warniki ciągłe i kompletne stacje dyfuzji.

BMA produkuje też wiele akcesoriów i komponentów takich jak pompy krajanki lub cukrzycy oraz wykonuje szeroki zakres usług dla cukrownictwa począwszy od usług serwisowych dla dostarczonych urządzeń poprzez kompletne usługi przemieszczania stacji dyfuzji z cukrowni do cukrowni a skończywszy na projektowaniu nowych cukrowni lub ich części.

Odnośnik do strony BMA

Nalewaczki bag in box

Alfa Laval jest producentem linii do aseptycznego napełniania worków, w tym bag in box. Linie takie składają się głównie ze sterylizatora, nalewaczki oraz ewentualnie innych urządzeń towarzyszących. Pojemności worków to 200-1000 litrów, czyli worki w beczkach (bag in drum) lub też o pojemności 3-25 litrów w kartonach (bag in box). Linie mogą być w pełni zautomatyzowane. Pełna automatyzacja w przypadku bag in drum polega na automatycznej paletyzacji beczek, w przypadku bag in box na automatycznym kartonowaniu, a następnie na automatycznej paletyzacji zapakowanych kartonów.

Użytkownikami linii aseptycznych Alfa Laval w Polsce zostają firmy oczekujące:
– najwyższej jakości technicznej i procesowej urządzeń
– niezawodności aseptycznej
– sprawdzonej pozycji producenta na rynku
– łatwo dostępnego serwisu i szybkiej dostawy części zamiennych

ETTLINGER

- ciągłe filtry do tworzyw

Niemiecka firma Ettlinger została założona w 1983 roku. Jest firmą produkującą filtry do ciągłej filtracji wytłaczanych stopów z tworzyw oraz wtryskarki do specjalnych zastosowań.

Należąc do grupy Maag Etlinger korzysta z globalnej sieci Maag będąc obecnym na najważniejszych rynkach świata.

Przynależność do grupy Maag pozwala firmie Ettlinger na oferowanie również kompletnych systemów down stream po wytłaczarce (pompy zębate, filtry, układy peletyzujące), których komponenty wytwarzane są przez oddziały Maag.

Odnośnik do strony Ettlinger

Ciągłe filtry do tworzyw

Ciągłe filtry do filtracji tworzyw Ettlingera przeznaczone są zarówno do słabo, jak i bardzo mocno zanieczyszczonych surowców. Charakterystyczną cechą filtrów jest stałe ciśnienie wytłaczania (filtr nie generuje wzrostu ciśnienia w wytłaczarce). Dodatkowo straty tworzywa są bardzo niskie, a zanieczyszczenia przebywają w roztopionym tworzywie bardzo krótko.

Filtr można w łatwy sposób włączyć w istniejącą linię wytłaczania. Ponadto zajmuje on bardzo mało miejsca.

Typowe obszary zastosowania to recykling, wytłaczanie płyt i arkuszy folii oraz profili.

Użytkownikami ciągłych filtrów do tworzyw Ettlingera w Polsce zostają firmy, które oczekują:
– najwyższej jakości końcowego produktu
– minimalnych strat tworzywa wynikających z filtracji
– automatycznego procesu produkcyjnego

Wirówki do cukru

BMA jest producentem wirówek do cukru, periodycznych i ciągłych. Wirówki periodyczne są dostarczane wraz z nowatorskim produktem Sekwencjonowanie Smart, który kilkukrotnie obniża piki energetyczne w cukrowni oraz z pakietem raportowania o stanie bębna (badanie metodą prądów wirowych bez konieczności wyjmowania bębna z wirówki). Aktualnie BMA wdraża program ścisłej współpracy z użytkownikami, który docelowo umożliwi wyposażanie wirówek w indywidualne cechy przydatne konkretnym użytkownikom.

Użytkownikami wirówek BMA zostają firmy, które oczekują wysokich parametrów technologicznych pracy wirówki przy zminimalizowanym zużyciu energii elektrycznej i zoptymalizowanym połączeniu wirówki z pozostałymi urządzeniami w cukrowni poprzez odpowiednio zaprojektowany system sterowania.

FERRUM

- zamykarki puszek napojowych, produkty serwisowo-inżynieryjne

Szwajcarska firma Ferrum składa się z dwóch działów: produkcji zamykarek i produkcji wirówek (do tego działu należy również polska firma Spomasz Wronki).

Know how produkcji zamykarek został zgromadzony w ciągu ponad 90 lat istnienia firmy. Do dziś firma kontroluje cały proces produkcji zamykarek i ich podzespołów poprzez wytwarzanie we własnej odlewni elementów żeliwnych i staliwnych oraz produkcję we własnej narzędziowni wszystkich narzędzi zamykających.

Bardzo duży udział środków własnych w finansowaniu bieżącej działalności daje firmie znaczące poczucie niezależności i gwarantuje dynamiczny rozwój w przyszłości.

Odnośnik do strony Ferrum

Zamykarki puszek napojowych

Ferrum produkuje zamykarki puszek napojowych (aluminiowych). Zamykarki dostarczane są wraz z pakietem inżynieryjnym synchronizującym nową zamykarkę z istniejącą linią produkcyjną, w szczególności z nalewaczką.

Użytkownikami zamykarek napojowych Ferrum w Polsce zostają firmy które oczekują:
– co najmniej średnich lub bardzo wysokich prędkości zamykania puszek
– najwyższej możliwej jakości zamknięcia puszek
– najniższych możliwych jednostkowych kosztów eksploatacji

Produkty serwisowo-inżynieryjne

Produkty takie jak wymienione niżej gwarantują wysoką wydajność produkcyjną i jakość zamknięcia dając jednocześnie użytkownikowi najniższe możliwe koszty wyprodukowania jednej zamknięte puszki:
– przeglądy serwisowe na bazie oryginalnych części zamiennych –
– ferruSwitch – wymiana starej zamykarki dowolnej marki na wysokiej jakości maszynę z Ferrum z pełną integracją z nalewaczką
– oryginalne części zamienne do zamykarek Ferrum

Użytkownikami produktów serwisowo-inżynieryjnych Ferrum w Polsce zostają firmy, dla których:
– najważniejszym czynnikiem operacji zamknięcia puszki jest jakość tego zamknięcia
– celem jest osiągnięcie jak najniższego jednostkowego kosztu prawidłowego zamknięcia jednej puszki

HEUFT

- inspektory butelek i puszek, etykieciarki

Niemiecka firma Heuft powstała w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku.

Od początku firma zajmowała się produkcją SYSTEMÓW INSPEKCYJNYCH mających zastosowania w wielu punktach linii rozlewających i pakujących.

W kolejnych latach firma Heuft rozpoczęła również produkcję ETYKIECIAREK dla praktycznie wszystkich możliwych zastosowań oraz SYSTEMÓW DIAGNOSTYKI (diagnostyka pracy monobloków (myjki, nalewaczki, zamykarki), diagnostyka mikro-przestojów) do integracji poszczególnych modułów i dających obraz oraz wsparcie produkcyjne całej linii.

Odnośnik do strony HEUFT

FAS

- rolomaty

Szwedzka firma FAS została założona w 1978 roku. Jest producentem rolomatów, czyli zgrzewarek worków foliowych nawiniętych na rolkę (tzw. „bags on roll”).

Zakres produkowanych rolomatów jest bardzo szeroki. Mogą one być przystosowane do pracy w linii (są wtedy oferowane bez odwijaka), czyli bezpośrednio za wieżą rozdmuchową lub też mogą pracować jako samodzielne maszyny (wtedy mają własny odwijak).

Główne zastosowania rolomatów FAS są w produkcji worków śmieciowych (z banderolą lub bez, z tasiemką lub bez, typu „sinus”, itp.) lub koszulek (tzw. T-shirt’ów), zarówno składanych (typu „C” lub podwójne „C”) jak i nie składanych, z automatycznym odbiorem i układaniem rolek lub bez automatycznego odbioru, itp.

Odnośnik do strony FAS

Rolomaty

FAS jest producentem rolomatów do produkcji różnych rodzajów worków foliowych. Specjalnością maszyn firmy FAS jest produkcja z wykorzystaniem folii o średnich i dużych grubościach, często pochodzących z recyklingu.

Modułowa konstrukcja maszyn pozwala na dowolne konfigurowanie linii produkcyjnej i wyposażenie maszyn w zespoły produkcji różnych worków takich jak t-shirt, wave-top czy worków z tasiemką. Pozwala również na bezproblemowe doinstalowanie potrzebnych modułów w przyszłości.

Rolmaty FAS mogą mieć zastosowanie zarówno w zastosowaniach in-line jak i off-line.

Najistotniejsze zalety maszyn FAS to:
– kompaktowe rozmiary powodują, że zgrzewarki zajmują bardzo mało miejsca, co jest ważne w przypadku użytkowników dysponujących ograniczoną powierzchnią na hali,
– unikalne rozwiązanie techniczne do produkcji worków śmieciowych typu „sinus” wiązanych krzyżowo (zamiast tasiemki)

Użytkownikami rolomatów FAS w Polsce zostają firmy, które:
– szukają prostych, ekonomicznych i skutecznych rozwiązań w zakresie produkcji worków na rolce
– oczekują stabilnej i powtarzalnej produkcji
– oczekują profesjonalnego wsparcia serwisowego

Inspektory butelek i puszek

Heuft jest producentem inspektorów butelek i puszek oraz innych opakowań, mających zastosowania w wielu punktach linii rozlewających i pakujących, przykładowe zastosowania:
– inspekcja pustych opakowań
Inspekcja i sortowanie skrzynek
Inspekcja i sortowanie butelek
Wykrywanie obecności płynów żrących po myciu
– wykrywanie butelek rozsadzonych w trakcie rozlewania
– inspekcja pełnych opakowań
Inspekcja poziomu napełnienia i obecności zamknięcia
Wykrywanie ciał obcych
Wykrywanie nieszczelności
Inspekcja etykiety i kodu kreskowego oraz innych znaków
Pełna, całościowa inspekcja końcowego opakowania
– inspekcja opakowań zbiorczych – kartonów, tacek, skrzynek
– systemy wsparcia dla utrzymania ruchu
Diagnostyka pracy monobloków (myjki, nalewaczki, zamykarki)
Diagnostyka mikro-przestojów
Integracja poszczególnych modułów dająca obraz i wsparcie produkcyjne całej linii

Użytkownikami inspektorów butelek i puszek Heuft zostają firmy oczekujące:
– zminimalizowania liczby przestojów linii produkcyjnych wynikających z wadliwych opakowań
– zminimalizowania liczby opakowań końcowych nie spełniających wymagań jakościowych, które zostały zwolnione do sprzedaży
– pełnej diagnostyki linii produkcyjnych

Etykieciarki

Heuft jest producentem etykieciarek wysokich wydajności zawierających moduły inspekcji jakości końcowych opakowań takich jak np. poprawność nałożenia etykiety w stosunku do charakterystycznych znaków opakowań, prawidłowość oznaczeń na opakowaniu, jak np. obecność kodu kreskowego we właściwym miejscu, kontrola wizualna poprawności zamknięcia itp.

Użytkownikami etykieciarek Heuft zostają firmy, dla których:
– istotne jest położenie etykiety w stosunku do opakowania i zamknięcia
– ważne jest jakość etykietowania
– wymagana jest pełna dokumentacja procesu etykietowania z rejestracją odrzutów
– optymalizacja pracy urządzeń (rejestry czasu pracy, historia błędów, optymalizacje itp.) jest istotnym wymogiem procesów produkcyjnych.

MULTIPOND

- naważarki wielogłowicowe

Niemiecka firma Multipond została założona w 1946 roku. Jest producentem naważarek wielogłowicowych (wag wielogłowicowych).

Multipond produkuje szeroki zakres naważarek o najwyższym zaawansowaniu technicznym dla bardzo różnych zastosowań w przemyśle spożywczym.

Naważarki posiadają wiele opatentowanych przez Multipond rozwiązań technicznych nie mających dostępnych na rynku odpowiedników.

Naważarki wielogłowicowe

Multipond produkuje naważarki wielogłowicowe, których główne zalety to:
– unikalne tensometry własnej produkcji.
– unikalny system ciągłej autokalibracjii.
– system SR5 kubełków pamięciowych
– unikalny system odrzutu przeważek.
– unikalny system radzenia sobie z drganiami
– duże prędkości nawet do 400 naważeń na minutę
– unikalne rozwiązania Timing Hopperów – pozwalające przy dużych prędkościach i różnych produktach zachować kompaktowość spadającej porcji co pozwala maszynie pakującej uzyskać większe prędkości

TRANSPAK

Transpak jest słoweńskim producentem paletyzatorów, depaletyzatorów, kratownic, dekratownic, przenośników palet, opakowań zbiorczych i pojedynczych opakowań.

Na bazie swoich produktów oraz własnych zintegrowanych systemów sterowania Transpak dostarcza zindywidualizowane systemy pakujące zaprojektowane i wykonane dla konkretnych wymagań klienta.

Transpak wykonuje też usługi integracji urządzeń różnych producentów w jedną kompletną linię pakującą wyposażoną w jeden system sterowania. W szczególnych przypadkach integracja może dotyczyć dyslokacji urządzeń pomiędzy różnymi zakładami produkcyjnymi lub pomiędzy różnymi liniami produkcyjnymi w obrębie jednego zakładu.

Odnośnik do strony Transpak

Paletyzatory i depaletyzatory

Transpak produkuje paletyzatory i depaletyzatory.

Użytkownikami paletyzatorów i depaletyzatorów Transpak zostają firmy, które:
– oczekują rzetelnego partnera gotowego wykonywać indywidualne rozwiązania
– posiadają linie produkcyjne o średnich i wysokich wydajnościach
– pakują swoje wyroby przede wszystkim w butelki szklane, słoiki i puszki napojowe
– produkują swoje wyroby na kilku liniach z mniejszą wydajnością, a rozwiązaniem jest centralna paletyzacja za pomocą jednego robota

PETEK

- pasteryzatory tunelowe

Słoweńska firma Petek jest producentem pasteryzatorów tunelowych i innych maszyn dla przemysłu napojów takich jak podgrzewacze, schładzalniki, stacje CIP i kuchnie oraz pasteryzatory przepływowe.

Firma Petek jest najbardziej znana ze swoich pasteryzatorów tunelowych, które produkuje od najmniejszych wydajności rzędu 10 tys. puszek lub butelek na godzinę bez praktycznie żadnej granicy, jeśli chodzi o górną wydajność. W zależności od zastosowań i potrzeb użytkowników pasteryzatory mogą być jedno lub dwu poziomowe, mogą też mieć różne sekcje typu podgrzewanie, utrzymywanie temperatury i chłodzenie.

Odnośnik do strony PETEK

Pasteryzatory tunelowe

Petek jest producentem pasteryzatorów tunelowych. Najważniejsze cechy powodujące, że pasteryzatory Petek są w grupie najlepszych dostępnych tuneli na świecie:
– modułowa budowa
– automatyczna kontrola przepustowości filtrów
– system dynamicznej kontroli współczynnika pasteryzacji
– racjonalne gospodarowaniem wodą
– efektywana wymiana energii
– rózne opcje izolacji
– zoptymalizowany system dysz
– zapewnienie stałych parametrów procesu

Użytkownikami pasteryzatorów tunelowych Petek w Polsce zostają firmy, które:
– przywiązują dużą wagę do parametrów technologicznych procesów, w tym do zminimalizowanego zużycia energii
– chcą się związać z renomowanym dostawcą

HERBOLD

- linie do mycia, młyny, hydrocyklony, aglomeratory

Niemiecka firma Herbold Meckesheim GmbH jest producentem wielu typów urządzeń przeznaczonych do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Szczególną specjalizacją firmy Herbold jest produkcja komplentych linii do mycia (przetwarzania) odpadów z tworzyw sztucznych.

Poza sprzedażą nowych urządzeń firma oferuje również możliwość wymiany starych wyeksploatowanych urządzeń Herbolda bądź innych producentów na urządzenia nowe.

Odnośnik do strony HERBOD

Linie do mycia

Herbold produkuje linie do mycia różnych odpadów z tworzyw sztucznych takich jak np. odpady komunalne, brudne folie rolnicze, brudne odpady przemysłowe itp. Materiałem wejściowym do linii Herbolda powinien być odpad wstępnie posortowany. Na wyjściu otrzymywany jest czysty płatek lub aglomerat.

Kilka istotnych cech linii do mycia Herbold to:
– urządzenia pracujące w trybie mokrym (np. młyny), myjki na gorąco (konieczne do usunięcia zapachów), hydrocyklony do separacji (dużo skuteczniejsze niż tradycyjne wanny flotacyjne), minimalizujacy zużycie wody zamknięty obiekt wody myjącej z wydajnym sterowaniem i filtracją.

Użytkownikami linii do mycia Herbold w Polsce zostają firmy, które:
– mają bardzo zabrudzony odpad (np. z piaskiem lub z odorem)
– chcą uzyskać wysokiej jakości produkt końcowy, który ma być podany np. do wytłaczarki
– chcą związać się z wiarygodnym dostawcą
– urządzenia pracujące w trybie mokrym (np. młyny), myjki na gorąco
– dążą do zminimalizowania jednostkowych kosztów operacyjncych

Młyny

Herbold produkuje młyny do rozdrabniania odpadów z tworzyw sztucznych, gumy i innych materiałów. Młyny Herbold mogą pracować zarówno na sucho jak i mokro (w wodzie, co szczególnie zwiększa efektywność całej linii mycia, w której taki młyn jest umiejscowiony). Do poprawy wydajności dla niektórych odpadów młyny mogą być wyposażone w system wymuszonego podawania odpadu.

Młyny Herbold to młyny nożowe szybko-obrotowe, dostępne w dwóch wersjach:
– ciężkiej (SMS) do trudnych zastosowań i maksymalnej wydajności
– lekkiej (SML) do łatwych do rozrdobnienia odpadów

Użytkownikami młynów Herbold w Polsce zostają firmy, które:
– mają bardzo zabrudzony odpad (zalecamy wtedy wersję moką pracy młyna)
– mają trudny do rozdrobnienia odpad
– chcą związać się z wiarygodnym dostawcą
– dążą do zminimalizowania jednostkowych kosztów operacyjnych

Hydrocyklony

Herbold produkuje hydrocyklony spełniające dwie funkcje. Hydrocyklon przede wszystkim zastępuje tradycyjne wanny flotacyjne w cyklu separacji różnych odpadów i zabrudzenie w procesie mycia, efektywność pracy hydrocyklonów jest bowiem znacznie większa (wartość siły odśrodkowej to kilkunastokrotność g w porównaniu z pływaniem lub tonięciem w wodzie). Drugą uboczną funkcją jest dosuszenia przetwarzanego odpadu.

Użytkownikami hydrocyklonów Herbold w Polsce zostają firmy, które:
– mają odpad zabrudzony wieloma, trudnymi do oddzielenia frakcjami
– chcą uzyskać wysokiej jakości produkt końcowy ze zminimalizowaną ilością zanieczyszczeń, który ma być podany np. do wytłaczarki
– chcą związać się z wiarygodnym dostawcą
– dążą do zminimalizowania jednostkowych kosztów operacyjncych

Aglomeratory

Herbold produkuje aglomeratory (zagęszczarki). Aglomeratory zwiększają gęstość nasypową odpadu, a jednocześnie ich dodatkową funkcją jest dosuszenie odpadu.

Wydajności napędów instalowanych w aglomeratorach Herbolda zmieniają się od 22 kW do 160kW. Aglomeratory są urządzeniami o pracy ciągłej.

Użytkownikami aglomeratorów Herbold w Polsce zostają firmy, które:
– chcą zwiększyć efektowność obsługi płatka po linii mycia (zmniejszenie objętości magazynowanego płatka, efektywność jego transportu, skuteczność dozowania np. do wytłaczarki)
– sprzedają płatek jako produkt końcowy swojej linii produkcyjnej
– chcą związać się z wiarygodnym dostawcą

SOLIDS

- transporty pneumatyczne

Niemiecka firma Solids założona w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku jest producentem systemów do obsługi materiałów sypkich.
Głównymi składnikami systemów produkowanych przez Solids są pneumatyczne transporty materiałów, rozładunki i załadunki w cysterny czy big bagi, dozowniki naważające itp.
Ponieważ praktycznie każdy system do obsługi materiałów sypkich jest wyjątkowy wymaga więc indywidualnego podejścia. Dlatego też Solids zatrudnia ponad 60 inżynierów zajmujących się projektowaniem systemów dla konkretnych odbiorców.

Odnośnik do strony Solids

Transporty pneumatyczne

Solids produkuje transporty pneumatyczne i kompletne systemy obsługi materiałów sypkich. Jest wiele różnych rodzajów transportu pneumatycznego (podciśnieniowy, nadciśnieniowy, partiami, z dodatkowym doprowadzeniem powietrza i wiele innych). Dobór rodzaju dla danego transportu zależy od właściwości produktu, który ma być przesyłany.

Użytkownikami transportów pneumatycznych Solids zostają w Polsce firmy, które:
– mają trudne produkty do transportu (np. sadza, biel, śmietanka 60% itp.)
– zainteresowane są posiadaniem kompletnej instalacji do obsługi materiałów sypkich

STORCI

- linie do makaronów instant, linie do dań gotowych, linie do makaronów

Włoska firma Storci została założona w 1991 roku przez Anzio Storci i jego dwóch synów.

Storci wytwarza linie do produkcji dań gotowych na bazie mąki (np. pierogi, lasagne), makaronów suchych i świeżych oraz innowacyjnych produktów takich jak np. makarony instant i dania gotowe.

Rozwój firmy bazuje na własnych laboratoriach, gdzie opracowywane wraz z klientami receptury dają wskazówki do budowy konkretnych maszyn w skali przemysłowej.

Odnośnik do strony Storci

Linie do makaronów instant

Storci jest producentem linii do produkcji dań instant na bazie makaronów zyskujących coraz większą popularność ze względu na prostotę przygotowanie posiłku – potrzebna jest tylko wrząca woda i posiłek jest gotowy w nie więcej niż 3 minuty. Na linii Storci można produkować dziesiątki past instant różniących się między sobą makaronami, dodatkami i sosami. Storci oferuje kompletne linie począwszy od przygotowania ciast, dodatków i sosów, a skończywszy na pakowaniu w kubeczki lub torebki. Dzięki bogatemu laboratorium oraz doświadczonym technologom Storci oferuje współpracę w przygotowaniu własnych receptur lub skorzystanie z już opracowanych przez Storci. Dodatkowo dla klientów posiadających linie do produkcji makaronów tradycyjnych Storci oferuje ich przystosowanie do produkcji past instant, które uchodzą za bardzo zdrowe dania gotowe i na których można uzyskać kilkakrotnie wyższe marże. Po takim przystosowaniu linia może dalej produkować makarony tradycyjne zapewniając producentowi obsługę aktualnego rynku i klientów, a jednocześnie może być wykorzystana do zdobywania wysokomarżowego rynku pasty instant.

Użytkownikami linii do makaronów instant Storci w Polsce zostają firmy oczekujące:
– elastycznych linii mogących produkować wyroby klasyczne i nowatorskie
– możliwości produkcji wysokomarżowych wyrobów innowacyjnych
– najwyższej jakości technicznej i procesowej urządzeń
– sprawdzonej pozycji producenta na rynku
– łatwo dostępnego serwisu i szybkiej dostawy części zamiennych

Linie do dań gotowych

Storci jest producentem linii do produkcji zarówno pierogów mrożonych jak i świeżych oraz tradycyjnych dań gotowych takich jak lazania i cannelloni. Dysponując liniami laboratoryjnymi oraz zespołem doświadczonych technologów żywności Storci oferuje urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Storci dostarcza kompletne linie poczynając od przygotowania ciast i farszy, poprzez produkcję past, a kończąc na ich pakowaniu.

Użytkownikami linii do produkcji dań gotowych Storci w Polsce zostają firmy oczekujące:
– możliwości produkcji wielu zindywidualizowanych produktów
– najwyższej jakości technicznej i procesowej urządzeń
– sprawdzonej pozycji producenta na rynku
– łatwo dostępnego serwisu i szybkiej dostawy części zamiennych

Linie do makaronów

Storci jest producentem linii do makaronów zarówno długich jak i krótkich oraz o specjalnych kształtach. Dysponując liniami laboratoryjnymi oraz zespołem doświadczonych technologów żywności Storci oferuje urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Linie Storci zaprojektowane są w taki sposób, żeby imitowały tradycyjny sposób przygotowania makaronów – wolne wytwarzanie i długi czas suszenia – a jednocześnie są wyposażone w najnowsze systemy sterowania pozwalające osiągnąć całkowitą automatyzację pracy linii. Storci dostarcza kompletne linie poczynając od przygotowania ciast, poprzez produkcję makaronów, a kończąc na ich pakowaniu.

Użytkownikami linii do makaronów Storci w Polsce zostają firmy oczekujące:
– uniwersalnych linii mogących produkować makarony krótkie, długie i o specjalnych kształtach
– możliwości produkcji wielu zindywidualizowanych produktów
– najwyższej jakości technicznej i procesowej urządzeń
– sprawdzonej pozycji producenta na rynku
– łatwo dostępnego serwisu i szybkiej dostawy części zamiennych

SURDRY

- autoklawy bezkoszowe, autoklawy obrotowe

Hiszpańska firma Surdry została założona w 1981. Produkuje klasyczne autoklawy statyczne, obrotowe i oscylująe. Zakres dostawy rozpoczyna się od najmniejszych, laboratoryjno – testowych autoklawów jedno-koszowych, a kończy na dużych sześciu-koszowych jednostkach dla wielkoseryjnych produkcji.

Surdry jest również producentem autoklawów bezkoszowych będących wyjątkowym rozwiązaniem technologicznym pozwalającym na eliminację koszy autoklawowych z obszaru produkcyjnego. Transport opakowań np. słoików, puszek, butelek odbywa się tylko poprzez przenośniki.

Odnośnik do strony Surdry

Autoklawy bezkoszowe

Surdy jest producentem autoklawów przepływowych bezkoszowych. To nowatorskie rozwiązanie w skali światowej eliminuje kosze i wszystkie operacje z nimi związane jak: załadunek i rozładunek opakowań do i z koszy oraz załadunek i rozładunek koszy do i z autoklawów oraz ich dyslokację w obrębie zakładu produkcyjnego. Zamiast tego całego ruchu pustych i pełnych koszy opakowania transportowane są do autoklawu zwykłym przenośnikiem, z którego ładowane są do autoklawu robotem, a następnie kolejnym robotem rozładowywane na kolejny przenośnik opakowań.

Użytkownikami autoklawów bezkoszowych Surdry zostają firmy, które:
– stawiają na automatyzację procesów produkcyjnych
– zwiększają efektywność produkcji poprzez zmniejszenie potrzebnej powierzchni produkcyjnej
– wdrażają proste i łatwe w utrzymaniu rozwiązania obniżające koszty produkcji

Autoklawy obrotowe

Surdry jest producentem autoklawów obrotowych. Podobnie jak inne typy autoklawów Surdry autoklawy obrotowe pracują również w technologii natrysku pary i wody (Steam and Water Spray – SWS). Taka kombinacja umożliwia szybką zmianę temperatur i gwarantuje dobry rozkład ciepła, co jest gwarancją bezpiecznej powtarzalności procesu. Dodatkowo możliwy wtrysk powietrza zapewnia stabilizację ciśnienia.

Użytkownikami autoklawów obrotowych Surdry w Polsce zostają firmy, które:
– chcą pracować na maszynach najwyższej jakości
– wdrażają programy oszczędzania energii
– produkują wyroby najwyższej jakości

ICMA

- linie do compoundów, linie do profili z compoundingiem w linii

Włoska firma ICMA San Giorgio założona w 1907 roku, od 1965 jest producentem różnego typu linii opierających się na współbieżnych wytłaczarkach dwuślimakowych. W szczególności są to linie do produkcji compoundów z materiałów oryginalnych bądź pochodzących z recyklingu (zawierające systemy do podawania i obsługi surowców, jak również systemy pakowania finalnego produktu w worki lub big bagi) oraz linie do wytłaczania różnego typu profili lub arkuszy z compoundingiem realizowanym w linii.

Odnośnik do strony ICMA

Linie do compoundów

ICMA San Giorgio produkuje linie do compoundów, których zalety najbardziej widoczne są w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich to właśnie zapotrzebowanie na całą linię do compoundów począwszy od przygotowania i obłsugi wszystkich składników przed podaniem ich do dwuślimakowej wytłaczarki, a kończąc na kompletnym systemie pakowania wyprodukowanego compoundu. Druga ze specjalizacji ICMA to przetwarzanie nietypowych składników takich jak różnego typu biopolymery, produkty pochodzenia roślinnego itp.

Użytkownikami linii do compoundów ICMA w Polsce zostają firmy, które:
– poszukują jednego, kompleksowego dostawcy dla całej linii compoundów (od rozładunku surowców poczynając, na zapakowanym produkcie gotowym do wysyłki kończąc)
– chcą przerabiać nietypowy materiał lub materiały, gdzie wskazane byłoby przeprowadzenie testów i doświadczenie producenta maszyn z identycznym lub podobnym materiałem (materiałami)

Linie do profili z compoundingiem w linii

ICMA San Giorgio produkuje linie do wytłaczania profili z compoundingiem w linii. W takich zastosowaniach ICMA jest niekwestionowanym liderem posiadającym wiele opatentowanych rozwiązań, z których najbardziej znane to Woodstock i Naturecore. Połączenie w jednym procesie compoundingu i wytłaczania daje znaczne oszczędności energetyczne i mniejszą degradację materiałów w stosunku do tradycjnych metod produkcyjnych opartych na dwu oddzielnych procesach produkcyjnych.

Użytkownikami linii do profili z compoundingiem w linii ICMA w Polsce zostają firmy, które:
– chcą wprowadzić na rynek nowatorski profil lub arkusz
– poszukują jednego, kompleksowego dostawcy dla całej linii wytłaczania
– oczekują wsparcia ze strony dostawcy opartego na jego doświadczeniu w tego typu liniach
– mają za cel minimalizację zużycia energii

NGR

- linie do regranulacji i do płynnej polikondensacji PET

Austriacka firma NGR została założona w 1996 roku. Jest producentem pojedynczych maszyn bądź kompletnych linii do regranulacji opadów z tworzyw sztucznych.

Historycznie najważniejszym produktem NGR jest sytem SGRAN, w którym występuje unikalne (bo opatentowane) rozwiązanie połączenie szredera i wytłaczarki w prostopadłym ustawieniu ich osi i o niezależnych napędach.

W ostatnich latach firma NGR rozpoczęła produkcję reaktorów do płynnej polikondensacji PET. Reaktory te mogą być wstawiane do istniejących lub nowych linii wytłaczających produkty z PET pozwalając zastępować materiał oryginalny i dając jednocześnie gwarancję wysokiej jakości produktu końcowego.

Odnośnik do strony NGR

Linie do regranulacji

Linie do regranulacji NGR mogą występować w różnych konfiguracjach takich jak wytłaczarka ze szrederem, wytłaczarka z zagęszczarką lub sama wytłaczarka. Wyjątkowym rozwiązaniem jest pierwsze z nich czyli prostopadłe ułożenie osi szredera i ekstrudera, z których każde ma swój oddzielny napęd. Ze względu na patent NGR takie rozwiazanie jest dostępne tylko w maszynach NGR.

Konfiguracja taka umożliwia bezproblemowe przerabianie różnych form odpadu takich jak zlepy poprodukcyjne, ścinki folii, rolki folii, trimy, włókna, rury. Najistotniejsze zalety takie konfiguracji to:
– zastąpienie klasycznych wielo-stopniowych systemów do regranulacji przez jedną kompaktową maszyną
– możliwość przerabiania bardzo różnych postaci materiału bez konieczności wstępnego rozdrobnienia
– krótka droga i czas przebycia materiału w maszynie, a tym samym mniejsza jego degradacja (lepsza jakość regranulatu).

Użytkownikami linii do regranulacji NGR zostają firmy:
– mające czysty odpad poprodukcyjny w nierozdrobnionej postaci i chcące go w prosty sposób przetworzyć na regranulat
– poszukujące kompaktowej, energooszczędnej i niemal bezobsługowej maszyny do regranulacji

S-GRAN wydajność 150-700 kg/h

X-GRAN wydajność 1-2 t/h

Linie do płynnej polikondesancji PET

Linie do płynnej polikondensacji (LiquidStatePolycondesation) odpadów PET są unikalną technologią dostarczaną przez NGR. Centralną jednostka linii LSP do odpadów PET jest reaktor, w którym zachodzi proces płynnej polikondensacji. Może on być umiejscowiony w różnych konfiguracjach. Np. w istniejącej linii do produkcji wyrobów PET może być umiejscowiony pomiędzy ekstruderm a urządzeniami down stream. W nowych liniach, w zależności od wielkości produkcji, możemy go dostarczać z jedno lub dwuślimakową wytłaczarką, w linii do produkcji granulatu, folii, arkusza, tekstyliów itp.

Kluczowe cechy LSP:
– proces LSP jest ciągły, więc zmiana materiału może nastąpić niemal natychmiast
– wartość IV jest sterowana w linii, więc otrzymamy takie IV na wyjściu, jakie ustawimy
– odfiltrowanie ewentualnych zanieczyszczeń z fazy płynnej jest niemal idealne, więc jakość końcowa materiału jest bardzo wysoka
– czas trwania LSP jest około 60 razy krótszy niż tradycyjnego procesu SSP
– główną czynnością związaną z eksploatacją LSP jest przeczyszczenie raz na tydzień systemu próżniowego, wykonuje się to w trakcie pracy, więc nie ma potrzeby zatrzymywania procesu
– cała instalacja LSP jest dużo niższa i zajmuje dużo mniej miejsca w porównaniu z SSP

Wszystkie cechy LSP firmy NGR powodują, że takie linie z reguły zwracają się w ciągu mniej niż jednego roku.

Użytkownikami lini do płynnej polikondensacji odpadów PET firmy NGR zostają w Polsce firmy, które:
– w produkcji swoich wyrobów z PET zwiększają udział surowców pochodzących z recyklingu
– w procesie zastępowania surowców oryginalnych przez odpadowe nie mogą dopuścić do obniżenia jakości produkowanych przez siebie wyrobów
– chcą zachować pełną kontrolę nad parametrami surowca PET i dostosować je każdorazowo do aktualnych wymogów produkcyjnych
– przywiązują wagę to tego, żeby instalacja zajmowała jak najmniej miejsca i była jak najbardziej energooszczędna.

OMSO

- drukarki do tubek i butelek

Włoska firma OMSO została założona w 1952 roku. Jest producentem drukarek fleksograficznych i sitodrukowych. Nadruki można wykonywać na pojemnikach (kubkach) termoformowanych, na pojemnikach wydmuchiwanych (butelki, kanistry) i na tubkach wytłaczanych.

OMSO jest prekursorem i do dziś dnia pozostaje liderem technologii zastosowania serwomotorów w drukarkach z wymienionego wyżej obszaru zastosowań. Pierwszą drukarką tego typu była drukarka SERVOTUBE przeznaczona do druku fleksograficznego na tubkach kosmetycznych. Identyczną drukarką wprowadzoną do produkcji w drugim kroku była SERVOCUP przeznaczona do druku na kubkach termoformowanych. Następna serią maszyn była SERVOBOTTLE przeznaczona do sitodruku na butelkach. Osiągnięcie jakości druku fleksograficznego w tych nowych obszarach stanowiło przełom w technologii zdobienia.

Odnośnik do strony OMSO

Drukarki do tubek i butelek

OMSO produkuje drukarki do tubek i butelek. Konstrukcja drukarki pozwala na dowolną konfigurację stacji do nadruku flexo lub sitodruku.

Użytkownikami drukarek do tubek i butelek OMSO zostają w Polsce firmy, które oczekują:
– wysokowydajnego druku na tubkach i butelkach
– wysokiej jakości techniki flexo i sitodruku

VOLLENDA

- pakowaczki worków

Niemiecka firma Vollenda została założona w 1924 roku i od tego czasu produkuje maszyny pakujące dla wielu różnych zastosowań przemysłowych.

Główną grupą maszyn są workownice, czyli maszyny pakujące materiały sypkie do worków (foliowych, papierowych, wentylowych itp.) 5-50 kg.

Dostawy obejmują zarówno proste, pół-automatyczne maszyny jak również i kompletne, całkowicie zautomatyzowane linie pakujące. Szeroki zakres produkowanych rozwiązań pozwala na dobór optymalnej maszyny dla konkretnego pakowania.

Odnośnik do strony Vollenda

Pakowaczki worków

Vollenda produkuje pakowaczki worków pakujące materiały sypkie do worków (foliowych, papierowych, wentylowych itp.) 5-50 kg. Mogą to być pakowaczki w pełni automatyczne, bądź tylko półautomatyczne. Mogą to być same pakowaczki lub też z urządzeniami towarzyszącymi np. z kompletną linią do paletyzacji worków.

Użytkownikami pakowaczek worków Vollenda zostają w Polsce firmy, które:
– oczekują szybkich i dokładnie ważącyh maszyn
– dbających o produkcyjne środowisko pracy (brak pylenia)
– muszą spełniać w swojej produkcji różne normy np. ATEX

TNA (Arcall, NID)

- pakowaczki pionowe, trasnporty horyzontalne, maszyny do przyprawiania, linie mogul, linie do smażenia,

Firma TNA, założona w Australii w 1985 roku posiada obecnie zakłady produkcyjne w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Jest właścicielem takich znanych marek producentów maszyn jak NID, ARCALL, FLORIGO. Dostarcza maszyny do wielu zastosowań w produkcji spożywczej. Do najważniejszych grup maszyn należą:

Systemy do pakowania produktów takich jak frytki, chipsy, snacki, wyroby cukiernicze, płatki śniadaniowe, bakalie, mrożonki w opakowania foliowe.

Systemy transportu i dystrybucji produktów takich jak frytki, chipsy, snacki, wyroby cukiernicze, płatki śniadaniowe, bakalie, mrożonki.

Systemy do przyprawiania i nakładania.

Kompletne linie mogul.

Kompletne linie do produkcji frytek, chipsów, snacków z ziemniaków oraz z innych warzyw i owoców.

Odnośnik do strony TNA

Pakowaczki pionowe

TNA jest producentem najszybszych na świecie pakowaczek pionowych Robag do pionowego formowania, pakowania i zamykania (VFFS). Szybkości do 250 torebek na minutę przy efektywności produkcyjnej powyżej 95% oraz odpadzie generowanym poniżej 0,5%. Jedyny system ze zintegrowaną naważarką posadowioną na maszynie pakującej nie wymagającej więc oddzielnej konstrukcji. Jeden system sterowania z panelami sterowania umieszczonymi w różnych miejscach dla wygody operatorów.

Użytkownikami pakowaczek pionowych TNA zostają firmy, które:
– potrzebują najwyższych gwarantowanych szybkości pakowania
– unifikują systemy sterowania i komponenty na potrzeby utrzymania w ruchu
– chcą osiągnąć najniższe koszty jednego opakowania w jednostce czasu

Transporty horyzontalne

TNA jest producentem horyzontalnych transportów Roflo. Zapewniają pełną elastyczność systemów transportu – łączenie dróg transportowych, ich rozdzielanie (opatentowane przez TNA wirtualne bramki), możliwość ważenia przesyłanego produktu. Od strony utrzymania w ruchu są praktycznie bezobsługowe. Bardzo proste i wygodne w czyszczeniu.

Użytkownikami transportów horyzontalnych Roflo firmy TNA zostają firmy, które:
– chcą uniknąć degradacji mechanicznej swoich produktów w trakcie transportu, szczególnie gdy produkty te są kruche
– produkują wiele mieszanek, pakowanych na różnych pakowaczkach i w związku z tym oczekują możliwość transportu różnych produktów w różnych kierunkach i zrzutu w różnych punktach
– cenią proste i niezawodne rozwiązania techniczne
– zapewniają wysokie standardy higieniczne w swojej produkcji

Maszyny do przyprawiania

TNA jest producentem taśmowych maszyn do przyprawiania i/lub posypywania wytwarzanych na bazie technologii przejętej firmy Arcall. Przystosowane są do instalacji w każdej linii produkcyjnej, gdzie przesuwający się na przenośniku produkt powinien być polany i/lub posypany od góry lub od dołu i góry. Technologia wirujących dysków i dysz mgiełkowych pozwalają na równomierne i dokładne polanie i/lub posypanie wyrobów.

TNA jest producentem bębnowych maszyn do przyprawiania Intelli-flav. Jako pierwszy system na świecie ma możliwość jednoczesnego olejowania oraz przyprawiania przyprawami suchymi i/lub płynnymi koncentratami przypraw. Praktycznie każdy z ruchów maszyny wykonywany jest przez indywidualny napęd co pozwala dynamicznie ustawiać pracę maszyny od aktualnych warunków np. od prędkości maszyny pakującej.

Użytkownikami maszyn do przyprawiania TNA zostają firmy, które:
– chcą mieć jak najszersze możliwości przyprawiania swoich wyrobów
– dbają o jak najdokładniejsze przyprawianie w stosunku do receptur
– celują w maksymalną efektywności całej linii produkcyjnej poprzez integrację wszystkich jej maszyn
– uważają, że higiena i łatwość czyszczenia to podstawowe cechy każdej maszyny spożywczej

Linie mogul

W 2017 roku firma TNA przejęła firmę NID producenta linii mogul do formowania cukierków. Flagowy produkt firmy NID linia MOGUL Pozwala na uformowanie w skrobi różnych kształtów gum, cukierków żelowych, galaretek i pianek. Cały proces uzupełniają urządzenia do oczyszczania i olejenia produktu oraz maszyna do kondycjonowania skrobi.

Użytkownikami linii mogul do formowania cukierków TNA w Polsce zostają firmy, które:
– potrzebują szybkiej linii do produkcji wysokiej jakości słodyczy o różnych kształtach i kolorach,
– cenią sprawdzone i niezawodne rozwiązania techniczne
– wymagają dostosowania do istniejących urządzeń

Linie do smażenia

TNA jest producentem linii do smażenia oraz kompletnych linii do produkcji wyrobów ziemniaczanych takich jak snacki, chipsy, frytki, płatki, granulaty itp. wytwarzanych na bazie technologii przejętej firmy Florigo. Kluczowe maszyny linii produkowane przez TNA to obieraczki parowe, smażalniki, suszarnie, tunele zamrażające, przenośniki horyzontalne i systemy pakowania.

Użytkownikami linii do smażenia snacków, chipsów, frytek itp. firmy TNA, które chcą mieć zakłady produkcyjne wyposażone w urządzenia dostarczane przez jednego producenta począwszy od odbioru ziemniaków, poprzez jego wstępną obróbkę, następnie produkcję wyrobu końcowego, a kończąc na jego pakowaniu.

TRANSPAK

- paletyzatory i depaletyzatory

Transpak jest słoweńskim producentem paletyzatorów, depaletyzatorów, kratownic, dekratownic, i przenośniki dla palet, opakowań zbiorczych i pojedynczych opakowań.

Na bazie swoich produktów oraz własnych zintegrowanych systemów sterowania Transpak dostarcza zindywidualizowane systemy pakujące zaprojektowane i wykonane dla konkretnych wymagań klienta.

Transpak wykonuje też usługi integracji urządzeń różnych producentów w jedną kompletną linię pakującą wyposażoną w jeden system sterowania. W szczególnych przypadkach integracja może dotyczyć dyslokacji urządzeń pomiędzy różnymi zakładami produkcyjnymi lub pomiędzy różnymi liniami produkcyjnymi w obrębie jednego zakładu.

Odnośnik do strony Transpak

 

Paletyzatory i depaletyzatory

Transpak produkuje paletyzatory i depaletyzatory, portalowe i zrobotyzowane. Mogą to być zarówno proste urządzenia do obsługi jednej linii produkcyjnej jak i kompleksowe systemy centralnej paletyzacji, które mogą zawierać wiele urządzeń towarzyszących takich jak przenośniki, owijarki, różnego typu inspektory itp.

Użytkownikami paletyzatorów i depaletyzatorów Transpak zostają firmy, które:
– oczekują rzetelnego partnera gotowego wykonywać indywidualne rozwiązania
– posiadają linie produkcyjne o średnich i wysokich wydajnościach
– pakują swoje wyroby przede wszystkim w butelki szklane, słoiki i puszki napojowe
– produkują swoje wyroby na kilku liniach z mniejszą wydajnością, a rozwiązaniem jest centralna paletyzacja za pomocą jednego robota

TURATTI

- linie do warzyw liściastych, wirówki odwadniające

Włoska firma Turatti została założona w 1869 roku. Jest producentem pojedynczych maszyn i kompletnych linii produkcyjnych do przetwórstwa grzybów, warzyw korzeniowych, różyczkowych i liściastych oraz owoców.

Główne obszary specjalizacji obejmują innowacyjne sektory
– warzyw liściastych
– świeżych warzyw i owoców
– gotowych posiłków

Odnośnik do strony Turatti

Linie do warzyw liściastych

Turatti jest producentem linii do przygotowania i mycia warzyw liściastych. W pierwszej grupie są to urządzenia do odbioru i wstępnego przygotowania warzyw do dalszej obróbki np. odgłąbiarki, krajalnice. W drugiej myjki z systemami odwodniania i systemami transportu pomiędzy nimi. Trzecia grupa urządzeń to systemy do cyrkulacji wody w obiegach zamkniętych i jej filtracji.

Użytkownikami linii do przygotowania i mycia warzyw liściastych Turatti w Polsce zostają firmy, które chcą:
– maksymalnie zautomatyzować proces obróbki warzyw liściastych przy najwyższych standardach higienicznych.
– przeprowadzić jak najbardziej efektywne mycie warzyw liściastych
– zminimalizować zużycie mediów, w tym wody, w procesie produkcyjnym

Linia do mycia szpinaku i innych warzyw liściastych

Wirówki odwadniające

Turatti produkuje wirówki odwadniające Vortex mające przede wszystkim zastosowanie w zakładach myjących warzywa liściaste. Jednakże wirówki Vortex sprawdzają się też w innych zastosowaniach jak np. odwadnianie produktów ziemniaczanych przed smażeniem, odprowadzanie oleju z produktów po smażeniu itp.

Użytkownikami wirówek odwadniających Vortex w Polsce zostają firmy, które chcą usunąć wodę ze swoich wyrobów nie niszcząc tych wyrobów ani mechanicznie, ani termicznie.

ZAMBELLI

- pakowaczki butelek i puszek, pakowaczki w kartony

Firma Zambelli została założona w 1969 roku przez Flavio Zambelli, kiedy to została przedstawiona pierwsza automatyczna maszyna pakująca. Bardzo szybko maszyny, w których było wiele opatentowanych rozwiązań znalazło uznanie zarówno na rynku włoskim jak i międzynarodowym.

Obecnie Zambelli produkuje pakujące maszyny owijające (shrink wrappery) oraz maszyny pakujące w kartony (case packery i wrapp around).

Urządzenia firmy Zambelli mają zastosowanie teoretycznie przy wszystkich typach kartonów i tacek oraz dla praktycznie wszystkich rodzajów opakowań (butelki, kartony, puszki, słoiki, torebki itp.), prędkości do 150 taktów na minutę.

Maszyny Zambelli są w całości wytwarzane we Włoszech, w 100% z włoskich podzepołów. Do tej pory Zambelli sprzedało ponad 6000 maszyn na całym świecie.

Odnośnik do strony Zambelli

Pakowaczki butelek i puszek

Zambelli produkuje pakowaczki butelek i puszek (shrink wrappery, z tacką i bez). Są to bardzo uniwersalne maszyny z szybkim i prostym przezbrojeniem formatów pozwalającym na pakowanie różnych opakowań w wielu konfiguracjach. Istotną ich cechą jest też niezawodność mechaniczna i elastyczność elektryczna.

Użytkownikami pakowaczek butelek i puszek Zambelli w Polsce zostają firmy, które:
– cenią rozwiązania techniczne przyjazne dla użytkownika
– oczekują elastycznych rozwiązań pozwalających na adaptację do szybko zmieniających się oczekiwań marketingu (nowe opakowania, nowe formaty itp.)
– poszukują stabilnych partnerów na lata o ugruntowanej pozycji rynkowej

Dwu rzędowa maszyna pakietująca LFT800-50

Pakowaczki w kartony

Zambelli produkuje pakowaczki butelek i puszek (shrink wrappery, z tacką i bez). Są to bardzo uniwersalne maszyny z szybkim i prostym przezbrojeniem formatów pozwalającym na pakowanie różnych opakowań w wielu konfiguracjach. Istotną ich cechą jest też niezawodność mechaniczna i elastyczność elektryczna.

Maszyny mają modułową budowę, co pozwala na stosowanie w nich wielu opcji i indywidualnych konfiguracji, a dodatkowo zastosowane roboty pozwalają budować całe systemy pakujące.

Użytkownikami pakowaczek w kartony Zambelli w Polsce zostają firmy, które:
– cenią rozwiązania techniczne przyjazne dla użytkownika
– oczekują elastycznych rozwiązań pozwalających na adaptację do szybko zmieniających się oczekiwań marketingu (nowe opakowania, nowe formaty itp.)
– poszukują stabilnych partnerów na lata o ugruntowanej pozycji rynkowej

WR40 Owijanie kartonem typu wrap around

VOLLENDA

- pakowaczki worków

Niemiecka firma Vollenda została założona w 1924 roku i od tego czasu produkuje maszyny pakujące dla wielu różnych zastosowań przemysłowych.

Główną grupą maszyn są workownice, czyli maszyny pakujące materiały sypkie do worków (foliowych, papierowych, wentylowych itp.) 5-50 kg.

Dostawy obejmują zarówno proste, pół-automatyczne maszyny jak również i kompletne, całkowicie zautomatyzowane linie pakujące. Szeroki zakres produkowanych rozwiązań pozwala na dobór optymalnej maszyny dla konkretnego pakowania.

Odnośnik do strony Vollenda

Pakowaczki worków

Vollenda produkuje pakowaczki worków pakujące materiały sypkie do worków (foliowych, papierowych, wentylowych itp.) 5-50 kg. Mogą to być pakowaczki w pełni automatyczne, bądź tylko półautomatyczne. Mogą to być same pakowaczki lub też z urządzeniami towarzyszącymi np. z kompletną linią do paletyzacji worków.

Użytkownikami pakowaczek worków Vollenda zostają w Polsce firmy, które:
– oczekują szybkich i dokładnie ważącyh maszyn
– dbających o produkcyjne środowisko pracy (brak pylenia)
– muszą spełniać w swojej produkcji różne normy np. ATEX

SOLIDS

- transporty pneumatyczne

Niemiecka firma Solids założona w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku jest producentem systemów do obsługi materiałów sypkich.
Głównymi składnikami systemów produkowanych przez Solids są pneumatyczne transporty materiałów, rozładunki i załadunki w cysterny czy big bagi, dozowniki naważające itp.
Ponieważ praktycznie każdy system do obsługi materiałów sypkich jest wyjątkowy wymaga więc indywidualnego podejścia. Dlatego też Solids zatrudnia ponad 60 inżynierów zajmujących się projektowaniem systemów dla konkretnych odbiorców.

Odnośnik do strony Solids

Transporty pneumatyczne

Solids produkuje transporty pneumatyczne i kompletne systemy obsługi materiałów sypkich. Jest wiele różnych rodzajów transportu pneumatycznego (podciśnieniowy, nadciśnieniowy, partiami, z dodatkowym doprowadzeniem powietrza i wiele innych). Dobór rodzaju dla danego transportu zależy od właściwości produktu, który ma być przesyłany.

Użytkownikami transportów pneumatycznych Solids zostają w Polsce firmy, które:
– mają trudne produkty do transportu (np. sadza, biel, śmietanka 60% itp.)
– zainteresowane są posiadaniem kompletnej instalacji do obsługi materiałów sypkich

VOLLENDA

- pakowaczki worków

Niemiecka firma Vollenda została założona w 1924 roku i od tego czasu produkuje maszyny pakujące dla wielu różnych zastosowań przemysłowych.
Główną grupą maszyn są workownice, czyli maszyny pakujące materiały sypkie do worków (foliowych, papierowych, wentylowych itp.) 5-50 kg.

Dostawy obejmują zarówno proste, pół-automatyczne maszyny jak również i kompletne, całkowicie zautomatyzowane linie pakujące. Szeroki zakres produkowanych rozwiązań pozwala na dobór optymalnej maszyny dla konkretnego pakowania.

Odnośnik do strony Vollenda

pakowaczki worków

Vollenda produkuje pakowaczki worków pakujące materiały sypkie do worków (foliowych, papierowych, wentylowych itp.) 5-50 kg. Mogą to być pakowaczki w pełni automatyczne, bądź tylko półautomatyczne. Mogą to być same pakowaczki lub też z urządzeniami towarzyszącymi np. z kompletną linią do paletyzacji worków.

Użytkownikami pakowaczek worków Vollenda zostają w Polsce firmy, które:
– oczekują szybkich i dokładnie ważącyh maszyn
– dbających o produkcyjne środowisko pracy (brak pylenia)
– muszą spełniać w swojej produkcji różne normy np. ATEX

ZAMBELLI

- pakowaczki butelek i puszek, pakowaczki w kartony

Firma Zambelli została założona w 1969 roku przez Flavio Zambelli, kiedy to została przedstawiona pierwsza automatyczna maszyna pakująca. Bardzo szybko maszyny, w których było wiele opatentowanych rozwiązań znalazło uznanie zarówno na rynku włoskim jak i międzynarodowym.

Obecnie Zambelli produkuje pakujące maszyny owijające (shrink wrappery) oraz maszyny pakujące w kartony (case packery i wrapp around).

Urządzenia firmy Zambelli mają zastosowanie teoretycznie przy wszystkich typach kartonów i tacek oraz dla praktycznie wszystkich rodzajów opakowań (butelki, kartony, puszki, słoiki, torebki itp.), prędkości do 150 taktów na minutę.

Maszyny Zambelli są w całości wytwarzane we Włoszech, w 100% z włoskich podzepołów. Do tej pory Zambelli sprzedało ponad 6000 maszyn na całym świecie.

Odnośnik do strony Zambelli

Pakowaczki butelek i puszek

Zambelli produkuje pakowaczki butelek i puszek (shrink wrappery, z tacką i bez). Są to bardzo uniwersalne maszyny z szybkim i prostym przezbrojeniem formatów pozwalającym na pakowanie różnych opakowań w wielu konfiguracjach. Istotną ich cechą jest też niezawodność mechaniczna i elastyczność elektryczna.

Maszyny mają modułową budowę, co pozwala na stosowanie w nich wielu opcji i indywidualnych konfiguracji, a dodatkowo zastosowane roboty pozwalają budować całe systemy pakujące.

Użytkownikami pakowaczek butelek i puszek Zambelli w Polsce zostają firmy, które:
– cenią rozwiązania techniczne przyjazne dla użytkownika
– oczekują elastycznych rozwiązań pozwalających na adaptację do szybko zmieniających się oczekiwań marketingu (nowe opakowania, nowe formaty itp.)
– poszukują stabilnych partnerów na lata o ugruntowanej pozycji rynkowej

Dwu rzędowa maszyna pakietująca LFT800-50

Pakowaczki w kartony

Zambelli produkuje pakowaczki w kartony. Możliwy do zapakowania jest praktycznie każdy rodzaj kartonu. Są to bardzo uniwersalne maszyny z szybkim i prostym przezbrojeniem formatów pozwalającym na pakowanie różnych opakowań w wielu konfiguracjach. Istotną ich cechą jest też niezawodność mechaniczna i elastyczność elektryczna.

Użytkownikami pakowaczek w kartony Zambelli w Polsce zostają firmy, które:
– cenią rozwiązania techniczne przyjazne dla użytkownika
– oczekują elastycznych rozwiązań pozwalających na adaptację do szybko zmieniających się oczekiwań marketingu (nowe opakowania, nowe formaty itp.)
– poszukują stabilnych partnerów na lata o ugruntowanej pozycji rynkowej

WR40 Owijanie kartonem typu wrap around

Kontakt
Kontakt
DANE TELEADRESOWE

RICCO INTERNATIONALTRADE & CONSULTANCY


ul. Reymonta 34


05-082 Latchorzew


tel.: 22 867 8450


ricco@ricco.com.pl

Formularz kontaktowy

„Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie firma Ricco. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.”

25307
DANE TELEADRESOWE

RICCO INTERNATIONALTRADE & CONSULTANCY


ul. Reymonta 34


05-082 Latchorzew


tel.: 22 867 8450


ricco@ricco.com.pl

Formularz kontaktowy

„Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie firma Ricco. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.”

25307
Partnerzy
Partnerzy

ALFA LAVAL

BMA

ELBA

ETTLINGER

FAS

FERRUM

HAMER

HARPER

HERBOLD

HEUFT

ICMA

MAKLAUS

MULTIPOND

NGR

OSMO

PETEK

SOLIDS

STORCI

SURDRY

TNA

TRANSPAK

TURATTI

VOLLENDA

ZAMBELLI

[bazo-company]