Testowanie produktów dla silosów Eurosilo

Eurosilo (Holenderski producent silosów gigantów) z początkiem roku uruchomił swoje własne laboratorium badawczo-rozwojowe.

eurosilo

Laboratorium będzie wykonywać testy produktów, które są rozważane przez istniejących lub potencjalnych klientów Eurosilo do składowania w silosach. Wyniki testów powinny dać odpowiedź, czy dany produkt nadaje się do magazynowania w silosie i jaką technologię magazynowania należy wybrać.

Magazynowanie w silosach staje się na świecie coraz bardziej popularne:

 • poza aspektami czysto ekonomicznymi (niewielka powierzchnia zajmowana przez silos w stosunku do hałd np. z węglem, kruszywami lub w stosunku do magazynów z tysiącami big bagów plus uproszczona logistyka plus niskie koszty operacyjne),
 • oraz technologicznymi (brak oddziaływania czynników atmosferycznych na hałdach towarów, brak pożarów itp.),
 • do głosu coraz częściej dochodzą aspekty z zakresu zrównoważonego rozwoju (brak zapylenia okolicy różnymi pyłami – z węgla, z kruszyw), możliwe oszczędności energetyczne itp..

Typowe produkty magazynowane w silosach gigantach:

 • skrobia,
 • gips syntetyczny (pochodzący ze stacji odsiarczania spalin),
 • nawozy,
 • chemikalia,
 • koks,
 • węgiel,
 • kruszywa,
 • popioły i pyły,
 • rudy metali,
 • sól,
 • ziarna,
 • pasze.

W Polsce w eksploatacji jest w tej chwili 7 silosów Eurosilo, ósmy jest w trakcie uruchamiania.

Kontakt
Kontakt
DANE TELEADRESOWE

RICCO INTERNATIONALTRADE & CONSULTANCY


ul. Reymonta 34


05-082 Latchorzew


tel.: 22 867 8450


ricco@ricco.com.pl

Formularz kontaktowy

„Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie firma Ricco. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.”

25307
DANE TELEADRESOWE

RICCO INTERNATIONALTRADE & CONSULTANCY


ul. Reymonta 34


05-082 Latchorzew


tel.: 22 867 8450


ricco@ricco.com.pl

Formularz kontaktowy

„Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie firma Ricco. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.”

25307
Partnerzy
Partnerzy
[bazo-company]