HERBOLD – 5 filarów efektywnego recyklingu – – zaproszenie na targi K-2016 w Düsseldorfie

2 filar: Redukcja rozmiaru
Technologia HERBOLDA pokrywa tutaj przerób, z różnymi seriami maszyn, wszelkie dostępne po-konsumenckie i po-produkcyjne tworzywa recyklingowe. Ich kruszarki oraz młyny pracują też jako mokre (dodatkowo domywając tworzywo), jak np. wystawiany na targach K-2016 w Düsseldorfie młyn SMS 80/120 SB 2 z wymuszonym podawaniem.

3 filar: Drobne mielenie
W ich rozumieniu jest to uzyskanie ziaren o wielkości poniżej 1mm. Do tego celu używają pulweryzatorów ścierających granulat, aglomerat, płatek lub włókninę na proszek o dobrych właściwościach podawania do wytłaczania, powlekania, do przemysłu tekstylnego czy rotomouldingu.

4 filar: Mycie, separacja i suszenie
Wszystkie tworzywa kończą swoje „życie” jako odpady po-produkcyjne lub po-konsumenckie. Dlatego też zanim mogą być powtórnie przerobione, najpierw muszą być umyte i / lub odseparowane. Całe linie do mycia HERBOLD, oraz ich poszczególne komponenty są idealne do tego celu, np. wystawiana suszarka HV ST-150/150.

5 filar: Aglomeracja / Zagęszczanie
W przypadku trudnych materiałów, takich jak folia stretch lub pianka, wystarczające mechaniczne i termiczne suszenie jest nie możliwe bez zużycia dużej ilości energii. Rozwiązaniem tego problemu jest Plastcompactor (zagęszczarka) HERBOLDA, np. wystawiana HV-50 z nowym podawaniem, która bardzo poprawia gęstość zasypową, właściwości podawania, oraz dosuszenie.

Kontakt
Kontakt
DANE TELEADRESOWE

RICCO INTERNATIONALTRADE & CONSULTANCY


ul. Reymonta 34


05-082 Latchorzew


tel.: 22 867 8450


ricco@ricco.com.pl

Formularz kontaktowy

„Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie firma Ricco. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.”

CAPTCHA
DANE TELEADRESOWE

RICCO INTERNATIONALTRADE & CONSULTANCY


ul. Reymonta 34


05-082 Latchorzew


tel.: 22 867 8450


ricco@ricco.com.pl

Formularz kontaktowy

„Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie firma Ricco. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.” Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w polityce prywatności.”

CAPTCHA